DOF Nordjylland klager over lokalplan vedr. vindmøller ved Rendbæk Øst i Pandrup

Kongeørn

Kongeørn

DOF Nordjylland har valgt at påklage Jammerbugt Kommunes lokalplan vedr. vindmøllerne ved Rendbæk Øst i Pandrup til Planklagenævnet. DOF Nordjylland finder ikke, at den vedtagne lokalplan er i overensstemmelse med forekomsten af bilag 1-arten Kongeørn i det tilgrænsende Natura 2000-område, Store Vildmose. De 15 150 meter høje vindmøller udgør en væsentlig negativ påvirkning på yngleforekomsten af Kongeørn i Store Vildmose, er vurderingen.

Læs klagen i sin helhed her