DOF i 1960’erne

Da jeg blev medlem af DOF i 1963, var det en forening man skulle søge om medlemskab i, og man skulle kunne godkendes på et medlemsmøde i København.

Så når man havde ansøgt om medlemskab, blev man råbt op på det næste medlemsmøde i København, og hvis der ingen protester var, fik man tilsendt et brev om at man nu var opråbt og godkendt som medlem af DOF.

Der var på den tid mange forskellige foreninger for ornitologer ud over DOF.

Eksempelvis var der Dansk Ornithologisk Central, der udgav Danske Fugle. Foreningen var startet af Peter Skovgaard, senere Sigurd Rosendahl og var meget omkring ringmærkning og træk, de havde deres egne ringe og ringmærkerne var delt i 2 grupper: En for Zoologisk Museum og en for Skovgaard.

I Himmerland Vesthimmerland Fugle, der havde hjemsted i Års. De lavede i en periode mange ekskursioner og foredrag i Års.

Endelig blev Biologisk Forening for Nordvestjylland i 1970’erne stiftet af Holger Søndergård. Han havde læst i Aalborg og var med i både DOF og Nordjysk Ornitologisk Kartotek.

Denne forening fungerer i øvrigt stadigvæk og udgiver bladet Naturnyt (der findes på Biblioteket).

Der var nogle meget aktive aftenskolehold med ornitologi i Aalborg bl. a. var Emil Lytken lærer i 1965, senere havde jeg også hold et par år.

Sigurd Rosendahl havde to ekskursioner til Nordjylland 1965, en til Vejlerne og en til Hanstholm Reservatet.