Det sker netop nu – efterårstræk og stæreovernatning

Stære_1_ASHLige for tiden er der masser af fugle at se på rundt om i landskabet. Ænder, gæs og vadefugle ankommer i store antal fra ynglelokaliteterne nord for Danmark og kan ses ved en række af de gode raste- og træklokaliteter i landsdelen. Eksempelvis Skagen, Vejlerne, Ulvedybet, Gerå Strandenge og Nordmandshage. Det kan anbefales at følge med i dofbasen.dk for at se daglige indtastninger.

Jeg bor tæt på Halkær sø, hvor der for tiden er muligt at følge en anden fugleoplevelse, der er typisk for årstiden, nemlig stæreovernatning, hvor der lige for tiden raster flokke på 10.000 – 20.000 fugle . Der er ikke tale om flokke på flere hundredetusinder som i Sønderjylland, men mindre kan sagtens give en fornemmelse af, hvorfor sort sol er så

fascinerende en oplevelse.

Stære_2_ASH

Ved Halkær sø foregår overnatningen i den nordlige ende af søen. Tiltrækket sker typisk fra hele oplandet i tidsrummet 1,5 – ½ time før solnedgang, og udflyvningen sker om morgen lige ved solopgang. Et typisk mønster er, at flokke i størrelsesorden 50 – 500 kommer flyvende til fra nord, syd, øst og vest, ankommer til søen, hvorefter de slår sig ned i rørskoven i nordenden. Den bedste måde, at få styr på antallene, er at stå klar til at tælle fra de første ankommer. Hvis der er rørhøge, vandrefalke eller andre rovfugle i området, kan alle fugle dog gå på vingerne samtidig, og så ser man de imponerende flyvninger, som stærene kan foretage. Typisk sætter fuglene sig endeligt ca. ½ time før solnedgang. Fænomenet kan ses fra september og indtil frost og kulde for alvor sætter ind. I fjor var der således flokke op til 18.000 langt ind i december.

Udsigt_fra_bakker_Halkaer_Moelle_ASHDisse stæreovernatninger kan ses mange steder i Nordjylland. En søgning på dofbasen viser, at der siden 2010 er set store flokke på følgende lokaliteter: Liver ås udløb, Vilsted sø, Møllestenen, Gravlev sø og Lille Vildmose.

Hvis man beslutter sig for at tage til Halkær, kan turen lige for tiden meget passende afsluttes ved Vegger plantage, hvor der hen over sommeren og efteråret 2016 mange gange, måske dagligt, har været ravneovernatning med op mod 50 fugle.

 

 

Tekst: Henrik Møller Thomsen
Fotos: Albert Steen-Hansen