Det derude – mit atlaskvadrat

Ud_i_kvadratet“Jeg glæder mig i denne tid
Nu synger Misteldroslen blid….”

Nej, det er vist ikke helt sådan digtet lyder, men for mig er foråret den bedste tid på året. Hurtigt overstået og på enhver måde så uendeligt smukt. Og i disse år er der atlasprojekt og dermed atlaskvadrater, der skal besøges. I år skal jeg ikke i gang med et nyt kvadrat, men jeg skal ud i mine kvadrater og finde arter, jeg endnu ikke har fundet. Og i det kvadrat jeg startede op i fjor, er der en del lokaliteter og biotoper, som jeg skal have besøgt for at være sikker på, at dækningen er god.

Når jeg går i gang med et kvadrat, er det første jeg gør at kigge på et kort over kvadratet, som jeg kan finde på atlasdatabasens hjemmeside og ud fra kortet danne mig et overblik over hvilke forskellige biotoper, der er i kvadratet, som skal besøges. Linket findes her. Man trykker ind på et kvadrat, og dernæst trykker man i øverste højre hjørne.

Vibe

Der vil jo typisk være masser af agerland, noget skov og hvad så mere? Måske er der små vandhuller og moser, måske strandeng og rørskov. Hvis man kender sit kvadrat i forvejen, har man jo nok en god idé om hvilke steder, det er vigtigst at få besøgt. Ligeledes ved man måske også, hvor Natuglen sidder, hvor Gulbugen har sangpost osv., og så drejer det sig om at komme ud på rette tidspunkt og få registreret arten. Her kan man finde hjælp fra en vejledning, der er lavet til atlasprojektet:

Og er det nu et sted, hvor man aldrig har været før, er der ikke så meget andet at gøre end at komme ud og se og lytte.

I den forbindelse er timetælleturene, som også er en del af projektet, en rigtig stor hjælp, for når man går igennem en strækning på 1 km på 1 time, så ser og hører man rigtigt mange af de arter, der er i området, og så er man jo godt i gang. Det er min erfaring, at man finder 10 – 20 arter på denne måde, plus at man får en idé om andre arter, man skal holde øje med.

Ud_i_kvadratet_roerhoegSammenfattende:

-Dan et overblik over de vigtigste lokaliteter, der skal  besøges
-Besøg dem på de rette tidspunkter
-Følg op og op og op og op….

Og lige pludselig er kvadratet dækket, og selv når man har boet midt i et kvadrat i lang tid, vil jeg næsten garantere, at man finder hjørner, hvor man aldrig før har været, og sikkert også at man falder over arter, som man ikke forventede.

Og endeligt et sidste ønske fra lokalkoordinatoren for atlasprojektet i Norjylland.

Vi er godt i gang med projektet, og der er mange, der gør en kæmpeindsats, men VI KAN SAGTENS BRUGE FLERE DELTAGERE. Der mangler pt. dækning af 79 kvadrater i Nordjylland, og der er stadig to ynglesæsoner endnu, så I kan sagtens nå det.

Og er I stadig i tvivl, så holder vi atlaslejr i Hanherred i dagene 19. – 22. maj, hvor det vil være muligt a få en idé om, hvad atlasprojektet går ud på. Se nærmere under ture og møder på dofnords hjemmeside.

Tekst: Henrik Møller Thomsen (atlaskoordinator). Fotos: Børge Søndergård