Deltag i Atlas III – Du kan nå det endnu!

SEM_AtlasIII_artikel3Vi er i øjeblikket på vej ind i den fjerde ynglesæson i DOFs store ynglefugleoptælling Atlas III. De første tre sæsoner har været præget af stor aktivitet i DOF Nordjylland, og de foreløbige resultater kan løbende følges her:

http://dofbasen.dk/atlas/

I løbet af de første tre år er der i alt indtastet 37.000 observationer af ynglefugle i DOF Nordjylland og i skrivende stund er der dækket 253 kvadrater i lokalafdelingen. Atlas III er dermed med til at give en utrolig stor mængde ny viden om de danske ynglefugle, og det er derfor vigtigt, at det bliver gennemført så godt som overhovedet muligt

Vi mangler imidlertid stadig dækning af 67 atlaskvadrater og i den forbindelse kan vi godt bruge nye kræfter, der kunne have lyst til at give en hånd med i optællingerne. Så selvom du måske ikke kom med fra projektets start, er det stadig ikke for sent at være med, men det er ved at være sidste udkald. Der savnes især hjælp i det centrale Vendsyssel, Han herred samt det sydvestlige Himmerland.

SEM_AtlasIII_artikel2

Hvis du er interesseret i at deltage, kan du læse mere om projektet her:
http://dofbasen.dk/atlas/guides/Generelt/Vejledning_til_feltundersoegelserne_i_Atlas_2014-2017.pdf

Og hvis du vil melde dig som kvadratansvarlig, skal du skal logge på dofbasen for at komme ind i atlasmodulet og dernæst søge kvadratansvar for et af de ledige kvadrater:
http://dofbasen.dk/atlas/kvadratansvar

Det er vores erfaring, at man med 5 – 10 ture placeret hen over ynglesæsonen vil kunne nå rigtigt langt i løbet af et år.

Hvis du er blevet interesseret og gerne vil høre mere, eller hvis det volder problemer at søge kvadratansvar, er du meget velkommen til at kontakte os, så vil vi hjælpe dig på vej:

Henrik Møller Thomsen henrida.kirk@gmail.com 2253 1576

eller Svend Erik Mikkelsen svemik45@hotmail.com 6160 7361

Tekst: Henrik Møller Thomsen
Foto: Svend Erik Mikkelsen