Deltag i Atlas III

Første år af DOFs ynglefuglekortlægning Atlas III er nu ved at gå mod enden, hvor de fleste ynglefugle for længst har afsluttet ynglen.

I Nordjylland har vi indtil videre fået kvadratansvarlige på 210 af de i alt 320 kvadrater i Nordjylland, hvilket er et godt resultat, MEN vi kan også sagtens bruge dit bidrag til projektet.

Der er stadig 3 år tilbage af projektet, så selvom du ikke har været med i år, er det ikke for sent at melde sig som kvadratansvarlig nu.

Foto: Hans Henrik Larsen.

Foto: Hans Henrik Larsen.

Hvis du er interesseret, kan det anbefales at besøge atlasdatabasen, hvor alle hidtidige indtastninger og foreløbige resultater fra 2014 kan ses.

http://www.dofbasen.dk/atlas/

Der ligger allerede nu en masse data om den danske ynglefuglebestand, og mængden af data og informationer vil kun vokse i de kommende år.

Hvis du måske har lyst til at deltage, vil vi opfordre dig til at møde op til mødet i DOFs lokaler i Golfparken i Aalborg den 6. december kl.10.00, hvor vi vil gennemfører et kursus i timetælleture, som også er en vigtig del af atlasprojektet. Der vil samme dag være god lejlighed til at blive hjulpet  i gang med atlasarbejdet.

Der vil næste forår blive arrangeret ture til udvalgte atlaskvadrater, hvor vi vil gennemføre fælles atlasdækning af disse kvadrater, så der er mulighed for at snuse til projektet eller bare dukke op og stille de spørgsmål, du må have til projektet. Turene vil blive annonceret på DOF Nordjyllands hjemmeside samt i Fugle og Natur, så det kan anbefales at følge med på hjemmesiden eller bladet.

Hvis du er blevet interesseret i at dække et kvadrat, kan du gå ind på atlasbasens hjemmeside og melde dig til her:

http://www.dofbasen.dk/atlas/kvadratansvar

De gule kvadrater er allerede dækket, men der er stadig mange ledige kvadrater i Midtvendsyssel, Hanherred og det Vestlige Himmerland.

OG HUSK, selvom du måske ikke ønsker at deltage som kvadratansvarlig, vil dine observationer af ynglefugle stadig have stor værdi for projektet, så log ind på dofbasen og indtast dine ynglefund i atlasdatabasen.

Hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp til at komme i gang, er du meget velkommen til at kontakte os

Svend Erik Mikkelsen  61 60 73 61   svemik45@hotmail.com
Henrik Møller Thomsen 22 53 1576 henrida.kirk@gmail.com