Deltag i Atlas III

Kære Fugle og naturven.

Vi står over for at skal i gang med at lave et stort og meget vigtigt Atlas-projekt, hvor de danske ynglefugle skal kortlægges. Det er et dansk projekt, men næste alle Europæiske lande har, eller planlægger at få, tilsvarende projekter. Så ud over at vi får et nyt overblik over forekomsten af, og tilstanden for, de danske ynglefugle, indgår vores projekt også i en stor Europæisk sammenhæng. Det synes vi er stort og skal bakkes op om, så godt som vi overhovedet kan!

Det er også værd at tænke på, at resultaterne af vores arbejde i mange tilfælde danner grundlag for miljø-politiske tiltag og aftaler. De relaterede ministerier bruger den dokumentation DOF laver. Det nytter noget, det vi gør! Det er da også værd at tænke på, når vi går ude i felten!

Derfor opfordrer vi dig til at være med i dette spændende arbejde. Enten som kvadratansvarlig eller som tæller i naturen. Du kan læse hvilke krav/forventninger, der er til enten at være kvadratansvarlig, eller at være tæller i landskabet, på DOF`s hjemmeside under Atlasprojektet. http://www.dof.dk/sider/index.php?option=com_content&task=view&id=897&Itemid=953

I bestyrelsen vil vi overveje, hvordan vi kan støtte alle de kvadratansvarlige, og i Gråmejsegruppen vil vi diskutere det samme. Det kommer vi med udspil til engang i det nye år, inden det egentlige projekt starter 1 marts 2014. Vi forventer ligeledes, at der i starten af det nye år afholdes orienteringsmøde om projektet i Frederikshavn. Følg med på hjemmesiden for yderligere information.

Nordjylland er landets største optællingsområde. Det er os, som skal dække flest kvadrater! Vi vil derfor opfordre til, at du vil tage ansvar for et Atlas-kvadrat. Af hensyn til planlægningen af projektet, ser vi gerne, at du tilmelder dig inden 1. december, men det er aldrig for sent. Vi ser meget gerne, at vi får gjort dette projekt så godt og grundigt som overhovedet muligt.

Derfor håber vi meget at du tager stilling til projektet og vælger at deltage. DET, VI ALLE ER MED TIL, ER IKKE BARE AT TÆLLE FUGLE MEN AT VÆRE MED TIL AT BYGGE EN STOR MILJØ-POLITISK KATEDRAL! 

Henrik Møller Thomsen, Søren Ulrich Thomsen og Svend Erik Mikkelsen