De unge kongeørne i Store Vildmose

 

ørn2I området omkring Store Vildmose blev der fra 2009 regelmæssigt set unge kongeørne, og i 2015 var der mindst 3 forskellige fugle i området. I efteråret 2015 stod det klart, at 2 unge kongeørne havde dannet par. Ørnene var da kun 2½ år gamle, og det var usikkert, hvornår de var gamle nok til at gennemføre et yngleforløb. I februar 2016 blev der iagttaget regelmæssige parringer, og det blev konstateret, at de havde bygget rede i et sitkahegn i Ørnefenner. Der var dog ikke mange der troede på, at deres yngleforsøg ville lykkes.

 

Den 7. april blev en kongeørn fundet dræbt i et af hegnene i Ørnefenner. Det var en hun, ringmærket i Hals Nørreskov i 2012. Men stor sandsynlighed har den fremmede ørn forsøgt at overtage territoriet, men endte selv med at blevet dræbt af den rugende hun kongeørn. ørn1

Trods dette drama udviste de unge forældrefugle dog stor omhu i deres yngelpleje, og den 10. maj lykkedes det på stor afstand at konstatere, at der nu var en unge i reden. Ørnenes dygtige omsorg fortsætter, og 13. juni bliver ungen ringmærket og forlader reden 3 uger senere.

Den unge kongeørn er stadig i yngleområdet, men det er usikkert hvor længe forældrefuglene vil tolerere den. Det er normalt, at sidste års unger bliver forvist fra territoriet, når det nye yngleforløb starter.

Der er håb om ørneunger igen i år. Det bliver spændende fremover at følge familien.

 

Kongeørnen i Nordjylland

ørn3Kongeørnen blev udryddet som dansk ynglefugl i midten af 1800-tallet. De sparsomme historiske oplysninger er dog usikre og omdiskuterede.Herefter var kongeørnen kun en sjælden træk- og vintergæst her i landet.

I takt med en bedre forståelse for beskyttelse af de smukke fugle på gennem 1900-tallet blev besøg af kongeørne her i landet hyppigere, og i 1998 ynglede et par i Lille Vildmose. Det var dog først i 1999, at parret fik succes med 2 udfløjne unger. Herefter fulgte endnu et par i Høstemark Skov i 2003, og endnu et i Hals Nørreskov i 2005. I 2008 etablerede et par sig ved Mariager Fjord, men forlod igen området året efter. Med kongeørnene i Store Vildmose er der i 2016 4 par ynglende kongeørne i Nordjylland ( de eneste i Danmark).

Der sidder en kongeørn øverst til højre, en lidt længere nede til højre og ungen forneden i midten

 

Hvorfor hedder det Ørnefenner?

Havørnen var indtil slutningen af 1800-tallet en fåtallig ynglefugl udbredt i næsten hele Danmark. Herefter var der indtil midten af 1900-tallet kun ganske enkelte ynglepar. I næsten 50 år var Danmark derefter uden ynglende havørne, men i 1996 genindvandrede havørnen så igen som dansk ynglefugl, og spredte sig hurtigt, især i den sydlige del af landet. Bestanden tæller nu omkring 80 ynglepar. Sandsynligvis det højeste antal ynglefugle nogensinde! Først i 2010 genindvandrede havørnen til Nordjylland som ynglefugl, hvor et par etablerede sig i Lille Vildmose. I 2014 kommer et endnu et par til i området ved Vejlerne, og i år har et par etableret sig ved Ulvedybet.

Fra Store Vildmose ved vi fra samtidige beretninger, at den i 1861 havde ynglet mange år i mosen. I 1876 bliver ungerne aflivet, og i 1878 dræbes den ene af de gamle ørne ved Ø. Hjermitslev Enge. Herefter er det slut med ynglende havørne i Vildmosen. I den sydlige del af fenne 78 er der en beplantning af graner. Det er stedet, hvor ørnene havde samlet en høj af tørv og ris, hvorpå reden var anbragt.

Tekst: Einar Flensted-Jensen Fotos: Jan Ejvind Andersen