Danske kongeørneunger følges med GPS for første gang

gps_kongeoerneungerNu er alle Danmarks tre kongeørneunger blevet forsynet med GPS-sendere på ryggen, så det bliver muligt at følge deres færden videre ud i landskabet. Alle tre kongeørnepar yngler i Nordjylland – et par i Hals Nørreskov og de to andre i Vildmosens Skove. Der er nu i alt kommet 34 unger på vingerne herhjemme siden kongeørnene vendte tilbage, og man kan derfor undre sig over, hvorfor vi ikke har flere ynglepar. Derfor dette projekt i et forøg på at løse gåden.

Det er Center for Macroøkologi, Evolution og Klima, der står for projektet og på hjemmesiden  kan man læse mere herom. Vores egen Jan Tøttrup har bistået med det praktiske med at hente ungerne ned og op og ringmærke dem på traditionel vis. Kaper Thorup fra ringmærkningscentralen har sat “seletøj” og GPS-sender på. Om føje tid bliver det muligt at følge med på internettet.

Thorkild Lund, juli 2015