Dagen startede med 4 skestorke og sluttede med en trane

Astrup_Det_er_fedt_at_vaere_cheffuglekigger_i_Rold_ SkovEn dejlig forårsmorgen stod 15 DOF’ere klar til at indtage Astrup Nørskov, som ligger både i kvadraterne DD18 og DD19. Solen skinnede, næsten ingen vind og klar sigt gav flokken en stor forventning om en god dag med rigtig mange spændende fugle. Anders Horsten forelagde ruten, som han havde tænkt sig, at gruppen skulle gå. Nemlig syd rundt om Langmosen.

Gruppen startede ud fra Madum Sø kl. 6.15 og begav sig på vej ind i skoven. Og dagen startede helt fantastisk, da 4 skestorke blev spottet højt oppe over søen. Dagens hit! Så var man ligesom i gang.

Inde i skoven var første stop ved en stor lysning, hvor der næsten dagligt var set og hørt sortspætte. Desværre var de ikke tilstede lige der. Men forventningen var stadig stor.

Astrup_Der_kigges_efter_sortspaettehuller

Gransangeren gav sig til kende lige fra starten, og på stort set hele turen. Nye medlemmer i gruppen fik vist helt styr på gransangerens stemme.

Gruppen fortsatte langs Langmosen, som tog sig helt fantastisk smuk ud i solskinnet. Her står mange flotte gamle ege- og bøge træer, som har mange spættehuller og brugbare sprækker og gemmesteder, som mejser, træløbere og andre fugle nyder godt af.

Sumpmejser, topmejser og spætmejser var der rigtig mange af. Især spætmejsen var i drillehumør for nye deltagere. Den kan have utrolig mange forskellige stemmer, og kan være svær at lære at kende. Men det kommer, alle kan lære det.

Astrup_mon_de_kigger_om_kapSå gav sortspætten endelig lyd fra sig, hvilket betød af gruppen pludselig ville i en anden retning, end cheffuglekigger Anders havde tænkt fra start. Men han var nem at overtale. Så i stedet for at gå rundt om Langmosen, gik turen nu syd på mod Brændmosen. Her kommer man igennem et rigtigt flot stykke bøgeskov med flere udgåede og væltede træer, mange spættehuller både fra stor flagspætte og også enkelte fra sortspætten. I den forbindelse vil DOF-gruppen gerne rose Willestrup Gods for, at man i sin skovdrift finder plads til, at lade et sådan et fantastisk stykke urørt skov stå til stor glæde for fugleliv og biodiversitet. Sublimt!

Som altid på Rold Skov Gruppens ture er der indlagt kaffepause. En skøn plet i solen, hyggelig snak, grin og Carl Jørgens og Birgittes chokolade. Livet er skønt!

Astrup_Kaffehygge

Ved Brandmosen sås gråstrubet lappedykker, og det er sikkert at hunnen havde rede på en tue. Det bliver spændende at følge. Lige i nærheden var en gråkrage gået på reden. Der bliver travlt derude i den kommende tid. Der blev ligeledes spottet to store reder, som havde nyt redemateriale på toppen. Det kunne være musvåger, som er blevet set flere gange i området.

Hedelærken gav sig også tilkende ved Brændmosen, og gruppen gjorde sig umage for at stille ørene skarpt, så den kunne høres. Misteldrossel, vindrossel og jernspurv var kom også på dagens liste. Store flokke af kvækerfinker var på vej nordpå til deres ynglesteder.

Nu kunne gruppen se over til Gitte hus, og man begyndte at snakke om at Gittes mand Jens Peder havde en fantastisk havedam til at køle øl i. Så der blev bestilt øl eller kaffe på Søbakken på terrassen hos Jens Peder. På vejen hørte vi igen sortspættens flyve- og siddekald. Der må være et redehul i området, men hvor???

Astrup_Kaffe_og_oel_paa_terrasen_paa_SøbakkenGodt placeret på Søbakkens terrasse med udsigt ud over Madum Sø, og hvor kernebidderne både viste sig på foderbrættet og sine mulige redesteder i toppen af en kæmpebøg, nød gruppen kaffe og øl.

Nu gik turen tilbage gennem skoven til Madum Sø. Med gransangeren i sit helt private træ var gruppen enige om, at det havde virkelig været en god dag. Men det skulle vise sig, at den ikke var helt slut endnu. Lige over P-pladsen svævede en trane rundt, forhåbentlig for at besigtige Langmosen for eventuel redeplads. Det ville være helt fantastisk.

Rold Skov Gruppen har, som man kan se på billederne, en hyggelig og afslappet stemning. Gruppen er god til at tage imod nye medlemmer, og man vil rigtig gerne lære fra sig. Alle er velkomne på gruppens ture. Alle gruppens ture står på DOF-Nordjyllands hjemmeside på turlisten.

Tekst og fotos: Gitte Holm