Brian Zobbe in memoriam

Brian_Zobbe_2[11172]Brian Zobbe, ornitolog og naturtegner, er død.

Brian Morten Zobbe, der var født i Struer den 11. august 1933, døde den 24. juni 2019 i Frederikshavn. Brian bisættes fra Fladstrand Kirke den 2. juli 2019 klokken 11.00 .

Det er med stor sorg jeg fik denne meddelelse den 25. juni, og mine tanker og medfølelse går til Brians døtre Diane og Lilian i denne tid .

Til alle der kendte og holdt af Brian vil jeg sige: Hvor har vi været heldige at få lov til at have Brian som familie eller ven! Jeg har været så heldig at have kendt Brian i omkring 35 år, og derfor er der mange minder, der står i kø. Jeg vil her give et tilbageblik på lidt af Brians liv.

Jeg ved ikke om det stod i stjernerne, at Brian skulle blive kendt som en dygtig håndværker eller som en perfekt kunstnerisk tegner eller som en øjenåbner i mange sammenhænge, det henstår i det uvisse!

Men det første bevis på Brians mangfoldighed blev nok set meget tidligt. Ja, der var nok nogle, der mente, at Brian blev født med en blyant i hånden. Han viste allerede meget tidligt sit talent for at tegne. Efter en start med hestetegninger, blev det mere og mere fuglene i naturen. Fugleinteressen tog fart og efter konfirmationsalderen færdedes Brian sammen med lokale jægere, og da han var gammel nok, begyndte han selv at gå på jagt. De nedlagte fugle blev ofte udspændt i flyvestilling, således Brian kunne tegne dem sådan. Ligeledes arbejdede Brian med papirsilhuetter af rovfugle, storke og andre større fugle. Tegneriet udviklede sig, jagtinteressen fortog sig, og det varede ikke længe før remedierne til jagt var udskiftet med kikkert og andre rare sager til at observere fuglene med.

Brian_Zobbe_1[11171]

Jeg vil ikke fortælle mere om Brians barndom, ej heller om hans tid senere i livet som skibstømrer herhjemme eller tiden på Thulebasen i Grønland. Jeg tror Brian har haft det ligesom jeg; man har brug for en modvægt til det almindelige arbejdsliv, hvor man er lukket inde på en arbejdsplads og derfor behøver frisk luft til at klare hovedet. Her er ORNITOLOGIEN perfekt!

Brian har siden 1958 været medlem af Dansk Ornitologisk Forening. Han var en aktiv deltager i de tidlige studielejre, som DOF afholdt i påsken helt tilbage i 1959 i Skagen. Dette gav Brian blod på tanden, idet han i tiden derefter foretog en del ekskursioner til området. Han fortalte, at interessen blev så stor, at han i januar 1962 tog fast bopæl i Skagen med det formål at følge fugletrækket foråret igennem. Der blev derved også mulighed at ringmærke de mange gennemtrækkende fugle. Brian var således med i pionerarbejdet omkring fuglenes forårstræk over og omkring Skagen. Stor tak for det, idet det jo i dag er med til at danne grundlag for den viden, vi har om fugletrækket på Danmarks nordligste spids. Ringmærkning var gennem mange år en beskæftigelse, der gik megen tid med. Især i begyndelsen af 1970érne satte Brian bl.a. ring på flere tusinde måge- og terneunger på Hirsholmene . Brian Zobbe modtog i 2008 DOF’s Hæderspris.

Den ornitologiske karriere havde en udløber til England, hvor Brian i en tid fungerede som observatør. Verden udenfor det jyske fastland kaldte igen i starten af 1980’erne, denne gang til Færøerne. Verdensnaturfonden havde bevilliget penge til et storstilet projekt, der som formål havde at undersøge øgruppens bestand af ynglende fugle .

Brian havde de seneste år sin base i Frederikshavn. Når man bor her, tager man ofte til Elling Å’s udløb, og det gjorde Brian med sin skitseblok, hvor ænder og gæs ofte var de foretrukne motiver. De første tegninger fra Brians hånd begyndte at dukke op i slutningen 1950’erne, da DOF’s daværende blad FELTORNITHOLOGEN så dagens lys. Tegningerne prydede bladet gennem alle årene, og flere og flere opgaver landede efterhånden på tegnebrættet. Vi så Brians tegninger i forskellige rapporter, og her i Nordjylland kendes Brians tegninger gennem mange år fra årsskriftet “Fugle og Dyr i Nordjylland” samt tidsskriftet “Riden”. Et par bøger om lokalhistorie er også illustreret af Brian, og han bidrog ligeledes med mængder af illustrationer i Anders Pape Møllers bog NORDJYLLANDS FUGLE fra 1978 .

RidenPå en folkeskole nær Frederikshavn blev Brian bedt om at gøre de lange gange lidt mere muntre. Derfor fik de store fugletegninger til at lyse op. Brian udstillede også, og man kunne for nogle år siden se en del værker på Skagen Fuglefestival. Brian fremstillede 1:1 silhuetter af flyvende rovfugle i krydsfin, som i dag kan beses ophængt under loftet i Naturlokalet på Knivholt Hovedgård i Frederikshavn .

Brian var gennem nogle år aktiv i kunstnersammenslutningen DANE (Danish Artists for Nature and Environment) – en sammenslutning af 20 danske kunstnere med forkærlighed for natur og miljø. Gennem en årrække har forskellige arrangører inviteret sammenslutningen til at deltage i naturprojekter i meget forskellige landskaber omkring i Danmark. Den kunst, der kom ud af disse arrangementer, blev så vist på udstillinger, og projekterne blev alle afsluttet med bogudgivelser som viste DANE’s flotte formåen. Syv bøger blev det til med Brians deltagelse.

En anden aktivitet, Brian beskæftigede sig med, var fremstilling og ophængning af fuglekasser. Brian fortalte mig engang, at han gennem 30 år passede, rensede og reparerede over 100 fuglekasser, talte “beboerne” og “førte dem i mandtal”. Brian var endvidere en aktiv deltager ved DOF-møder i Aalborg, Hjørring og Frederikshavn. Ligeledes også en aktiv deltager på mange ekskursioner både herhjemme og i vore nabolande.

En epoke er desværre slut nu! En klippe er faldet! Kære Brian, du vil af mange blive savnet for dit gode humør, din store viden om fuglene, dine vidunderlige tegninger og dit gode kammeratskab.

For Dansk Ornitologisk Forening og DOF Nordjylland: Torben Fisker-Rasmussen, tidligere formand for DOF Nordjylland.

Fotos: Peter Lund Kristensen
Grafik: Forsiden af 1. nummer af DOF Nordjyllands hedengangne medlemsblad “Riden”.

¨