Blå Kærhøg til overnatning – Gråmejsetur i Lille Vildmose

BSØ_Blå_Kærhøg_hunVores første idé til februar-turen var, at opleve kragefugle gå til fælles overnatning i Lundby Krat og efterfølgende at lytte efter Natugler samme sted. Det skulle dog vise sig, at kragefuglene ikke længere benytter Lundby Krat i samme omfang som tidligere, men en ny idé åbnede sig overraskende, idet der blev opdaget en fælles overnatningsplads for Blå Kærhøg i Lille Vildmose.
Så var der blot tilbage at finde en dag med optimalt vejr, dvs. en dag uden regn og helst ikke for megen vind. Vi valgte torsdag den 13. februar, og det blev en fin dag. Der mødtes flere end 20 deltagere kl. 14 ved Brandvagttårnet på Ny Høstemarkvej, heraf flere som ikke tidligere har deltaget i vore ture.

Vi kørte først østpå ad Hegnsvej og så bl.a. Fjeldvåge 2, Toldand 46, Pibeand 2 og kunne høre, at der var både Grågæs og Blisgæs på fennerne syd for vejen. Her mødte vi et par mænd i en bil. De fortalte, at de lige havde set en Guldsjakal længe fremme ad vejen. Vi skyndte os derfor at køre derud, og fik hurtigt øje på dyret. Det viste sig dog hurtigt, at der ikke var meget liv i den, men at det var et udstoppet eksemplar.

SEM_ Falsk_Guldsjakal

Om vores ”venner” tog fis på os, eller om de virkelig selv troede, de havde set en Guldsjakal, finder vi nok ikke ud af, men der var heldigvis temmelig mange fugle at se på derude. Især en stor flok Bramgæs, min. 600, imponerede, og desuden Grågæs, Blisgås 85 og en mindre antal Sædgæs samt to Traner og to Ravne. Vi kørte nu tilbage ad Hegnsvej og mod syd af Møllesøvej, hvor der bl.a. blev set Musvåge, Sjaggere, en Misteldrossel og en større flok på 5-600 Sædgæs.

Vores næst mål var Tofte Sø, hvor der skulle drikkes kaffe, men inden vi nåede så langt passerede vi en flok på 6-700 Sangsvaner, der mæskede sig i kartofler der ikke var blevet høstet. Ved søen blev der bl.a. set Krondyr 7, Lille Skallesluger 7, Troldænder, Hvinænder og en Blå Kærhøg.

P2130038_lvilmose  OGH_Sangsvaner

SEM_GråmejserSå skulle vi tilbage mod Grønvej, for at opleve dagens højdepunkt, de Blå Kærhøge som kom til overnatning. Inden vi nåede så langt blev vi dog ”forsinket” to gange af Sølvhejrer og en flok Taffelænder i Birkesø. Omsider kom vi på plads på Grønvej, og her havde kærhøgene allerede begyndt indflyvningen. I dag kom fuglene vist overvejende fra nord, øst og syd. Hver enkelt af dem flyver først noget frem og tilbage, inden den finder sin soveplads og forsvinder i den halvhøje bevoksningen. I løbet af en lille times tid kom der to hanner og 14 hunner/ungfugle, så der var hele tiden nogle få fugle, der fløj lavt over området. Det hele kulminerede med, at en han og fire hunner/ungfugle fløj samlet inden opvisningen pludselig var slut, men da var der også næsten helt mørkt.

Turen blev afsluttet ved Brandvagttårnet, hvor vi begyndte. Forinden blev der desuden hørt Rørdrum, og mens vi gjorde klar til at køre hjem, kunne vi høre, at der ankom mange flokke af gæs til overnatning i de tidligere gravebaner.

Efterskrift ved Poul Erik Sperling:
Efter vi sluttede ved brandtårnet kl. 17.30, holdt jeg ved P-pladsen og porten ud mod Kongerslev for at kikke efter elge. Jeg gik en tur på ca. 10 min. og hørte pludselig en Stor Hornugle, der tudede fra området sydøst for P-pladsen. Så kommer I derud igen, prøv ar stoppe og lyt ved solopgangs- eller solnedgangstider.

Tekst: Tscherning Clausen
Fotos: Ole Garsdal Hansen, Svend Erk Mikkelsen & Børge Søndergård