Birds of Prey of the East og Birds of Prey of the West – en anmeldelse

 

BIMG_1684irds of  Prey of the East & Birds of Prey of the West – Field Guides af Brian K WheeleIMG_1685r. 304 og 360 sider. Princeton University Press. Pris £ 22.95 pr bind.

 

Brian K Wheeler er ikke en hvem-som-helst indenfor studiet af nordamerikanske rovfugle. Med adskillige udgivelser gennem årene om emnet bag sig og som illustrator af andre må denne bog, der har været under forberedelse i 13 år, dog nok betegnes som den foreløbige kulmination på hans arbejde.

 

 

 

IMG_1686
Her er tale om to felthåndbøger om Nordamerikas rovfugle fordelt med 40 arter i den østlige og 33 i den vestlige del. Der er dog et stort overlap mellem to bøger, da alle rovfugle, der findes både i det østlige og vestlige Nordamerika selvfølgelig er med i begge bøger.

 

De første knap 50 sider i hver bog rummer blandt andet grundige indføringer i den seneste udvikling indenfor rovfuglenes taksonomi blandt andet med baggrunden for falkenes ”degradering” til at være blot falke og ikke tilhørende den i øvrigt samlede gruppe af rovfugle. Falkene er dog fuldgyldige medlemmer, hvad angår indholdet af disse bøger. Et andet væsentligt afsnit handler om baggrunden for at aldersbestemme rovfugle og ikke mindst om de enkelte rovfuglegruppers fældningsmønster flot illustreret via eksempler fra fx glenter, ørne og våger.

 

 

IMG_1687Den centrale del er dog artsgennemgangen og bogens mange tavler. Denne del er det grundigste, der må være lavet om rovfuglene i noget område overhovedet. Teksten er opdelt i afsnit om ”ages”, dvs dragtudvikling i forhold til alder, underarter, farvevarianter, adfærd, føde mv. Dette ledsager den første tavle af pågældende art, som oftest viser siddende fugle eller hoveder af arten – op til 20 illustrationer/art. Herefter følger en til flere tavler af arten i flugt samt ofte nærstudier af halen og sågar fjer. Antallet af tavler og sider varierer selvsagt i forhold til variationen i pågældende arts dragtudvikling – fra Fiskeørn med blot én tavle og et samlet sidetal på fire og til den meget variable Red-tailed Hawk med hele 14 tavler og 56 sider!

Den næstsidste side for hver art er en gennemgang af områderne habitat – status – yngleforhold – trækforhold, alt ganske detaljeret taget i betragtning, at bogen som udgangspunkt er en felthåndbog. Oftest lesaget af enkelte fotos af artens levesteder. Endelig er den sidste side et helsides udbredelseskort over den enten østlige eller vestlige del af Nordamerika. Et fantastisk fremskridt fra ofte små og gnidrede kort i andre bøger og efter sigende opdateret med den allernyeste viden (se illustrationen).

 

 

 

IMG_1688Antallet af illustrationer af de enkelte arter er ganske enkelt helt overvældende. Fra ni af Fiskeørn til 217! af Red-tailed Hawk, heraf 25 der viser blot enkelte af fuglens fjer. Denne grundighed er ganske enkelt imponerende. Ikke meget synes overladt til tilfældighederne. Kvaliteten af de enkelte illustrationer er generelt høj. Vurderingen er lettest at foretage af arter, der også er udbredt i Europa som Vandrefalk, Jagtfalk, Dværgfalk, Duehøg, Fjeldvåge, Kongeørn og Fiskeørn. Dog er der for flere arter tale om andre racer. Men generelt er detaljerigdommen i illustrationerne stor og på niveau med det bedste, vi ser i Europæiske Felthåndbøger (Fugle i Felten mfl.). En anke fra min side er dog, at visse illustrationer kan virke en smule ”træ-agtige” og enkelte arter, især våger og ørne, virker for kort- og tykhalsede. Det er dog ikke anker set i forhold til bogens anvendelighed som bestemmelsesnøgle, blot det mere kunstneriske indtryk.

Alt i alt er jeg således ganske imponeret over dette ganske billige værk. At opgøre antallet af illustrationer har ingen vist forsøgt. Dertil er der simpelthen for mange. Selvfølgelig er bogen primært aktuel for folk med særlig interesse for områdets rovfugle, men den er også værd at anbefale for folk med interesse for rovfugle i det hele taget grundet dens grundighed omkring områder som fældning med videre. Jeg får lyst til at gense Cape May – et herligt træksted for rovfugle i New Jersey på østkysten af USA.

Hans Christophersen