BioBlitz i Store Vildmose og Slotved skov

Der_laegges _en slagplanAf Jan Skriver

Store Vildmoses natur skal til eksamen i artsrigdom

I et 24 timers feltræs fra fredag 23. til lørdag d. 24. august vil biologer og en lang række naturinteresserede bevæbnet med kikkerter, insektnet og åbne sanser blive sat på fri fod i Store Vildmose. Det handler om at finde så mange arter som muligt i den nordjyske vildmosenatur i løbet af et døgn. Både den mægtige kongeørn og den mindste bille skal bogføres.

Et korps af naturens detektiver vil i slutningen af august blive sendt på opdagelse i et helt døgn i Store Vildmose, der skal lægge scene til mangfoldighedens festival i det fri. Det handler om at finde så mange forskellige arter som muligt i løbet af 24 timer, enten det er fugle, insekter, padder eller krybdyr, der er i fokus.

Almindelig_Sandkalkkarse

”Naturforholdene i Store Vildmose er generelt dårligt kendt for mange artsgruppers vedkommende. I et større projekt, der skal kortlægge fremtidsmulighederne i Store Vildmose vil vi sætte fokus på områdets artsrigdom. Det vil vi gøre ved at afholde en BioBlitz, som i løbet af et døgn skal skaffe os ny viden om antallet af arter, der lever i Store Vildmose. Både professionelle fagfolk, amatører, og almindeligt natur-nysgerrige vil blive sat på opgaven. Parolen lyder: Find så mange arter som muligt i løbet af et døgn med start fredag 23. august klokken 16.00”, siger natursagsbehandler Gorm Pilgaard Jørgensen fra Plan og Miljø i Brønderslev Kommune, der sammen med Naturstyrelsen og Jammerbugt Kommune står bag BioBlitzen.

 

Kongeoern_ jagtVæddeløb for sjov og alvor

Selv om væddeløbet udi arter er underholdende leg for de naturinteresserede, som slippes løs i et døgn med alle sanser på vid gab, er der alvor bag. En BioBlitz kan give kvalificeret viden om det område, der er til eksamen. BioBlitzen er nemlig en slags komprimeret ATLAS-undersøgelse, hvor man får et øjebliksbillede af naturens velbefindende på flere fronter i det pågældende område. “Vi ved, at der yngler kongeørn i Store Vildmose, mens tranen er i fremgang. Der er også sjældne moseperlemorssommerfugle, træbukke og kødædende planter som soldug i området. Men vi er ret sikre på, at der gemmer sig arter, som endnu ikke er konstateret i Store Vildmose. De nyheder og data, som BioBlitzen vil kaste af sig, vil blive brugt i vores naturforvaltning. Jo mere vi ved om artsrigdommen, desto bedre kan vi sætte ind med at beskytte særligt sårbare arter”, siger Gorm Pilegaard Jørgensen.

Smaakrae_kraever_mikroskop

Udsigt til flere hundrede arter

Inspirationen til BioBlitzen i Store Vildmose kommer fra Lille Vildmose, der i slutningen af august 2017 lagde scene til et døgn med naturdetektiver i aktivitet. Her blev der fundet 892 arter, hvoraf flere var nye for området og sjældne i Danmark. 30 fagfolk, hver med deres specialviden i forskellige grupper af planter og dyr, deltog, da livet i Lille Vildmose blev tjekket.

”Vi inviterer meget bredt til at deltage i BioBlitzen i Store Vildmose. Så alle er velkomne uanset kundskaber. I forlængelse af det 24 timer lange arrangement fra fredag 23. august til lørdag 24. august vil der fra lørdag til søndag 25. august blive holdt en tilsvarende BioBlitz på Naturstyrelsens arealer i Slotved Skov”, siger Gorm Pilgaard Jørgensen.

”Bioblitzen er samtidigt en unik mulighed for os kommunale biologer til at formidle mosen og dens naturindhold til de lokale skoleelever. Det er vigtigt at de lokale unge ved hvilket fantastisk og unikt naturområde de har liggende i baghaven. Vi er derfor meget glade for at flere skoler allerede har tilmeldt sig arrangementet.” siger Marianne Lindhardt, biolog i Jammerbugt kommune.

LyngFAKTA OM STORE VILDMOSE

Store Vildmose i Vendsyssel hører sammen med Lille Vildmose i Østhimmerland til blandt Nordeuropas største højmoser. På trods af navnet er Lille Vildmose den største og mest velbevarede af de to.

Listen over sommerfuglearter i Store Vildmose tæller i øjeblikket cirka 125 arter, mens 30 arter biller er fundet og cirka 400 arter af karplanter.

Store dele af Store Vildmose er drænet med kanaler, der har afløb til Ryå. Kartoffelavl og dyrkning præger mange tidligere mosearealer. Store Vildmose har dog fortsat stor national værdi som højmose i Danmark. Knap 2.000 hektar af mosen er EU-beskyttet Natura 2000-område.

Biobliz Store Vildmose

FAKTA OM BIOBLITZ

BioBlitz er et koncept, som er udviklet i USA i 1996. Man tager et snapshot, et ”Blitz”, af biodiversiteten i et givet område – heraf Bio. En BioBlitz bygger på en fælles jagt på arter i et afgrænset område i et afgrænset tidsrum. Ofte varer en BioBlitz et døgn. Den kan dog også strække sig over kortere tid som i tilfældet med skolearrangementet i Store Vildmose, der varer i fire timer. Formålet med en BioBlitz kan have to aspekter. Det kan handle om at formidle naturværdier populært til den brede offentlighed. Det kan også handle om skaffe naturdata til målrettet forvaltning og forskning. BioBlitzen i Store Vildmose er en del af EU-projektet Interreg CANAPÉ.

Jammerbugt Kommune, Brønderslev Kommune, Pindstrup Mosebrug og Naturstyrelsen samarbejder med bidrag fra Aage V. Jensen Naturfond om projektet.

Kontaktoplysninger:

Gorm Pilgaard Jørgensen
Brønderslev Kommune
Gorm.pilgaard.jorgensen@99454545.dk
9945 5109

Tilmelding skal ske på nedenstående link:

Tilmelding BioBlitz

Fotos: DOF Nordjylland Arkiv