Bioblitz i Lille Vildmose

Almindelig_SandkalkkarseMellemområdet i Lille Vildmose var i den sidste weekend i august genstand for en såkaldt ”Bioblitz”, hvor formålet var at finde så mange dyre- og plantearter som muligt inden for 24 timer. Bag arrangementet stod Vildmoseforeningen i samarbejde med Lille Vildmosecentret, Aage V. Jensens Naturfond og DOF Nordjylland.

Omkring 30 travle eksperter fra hele landet deltog i den første Bioblitz i Lille Vildmose. Der var insektfolk, plantefolk, krybdyrsfolk, fuglefolk og alt muligt andet, som havde indvilliget i at bruge et døgn af deres fritid i mosen. De mødte op fredag aften, hvor startskuddet lød kl. 18 til et døgn, hvor hele det hegnede areal i Mellemområdet var deres legeplads.

Smaakrae_kraever_mikroskop

Tidligere var der lavet flere undersøgelser af dyre- og plantelivet i Tofte og Høstemark, men netop Mellemområdet var aldrig blevet undersøgt særlig intensivt. I disse år ændrer området karakter i takt med at vandet lukkes tilbage i mosen, og elge, krondyr og andre større og mindre dyr gør deres indtog som led i naturgenopretningsprojektet. Derfor er bioblitzen særlig værdifuld, da den kan hjælpe med at dokumentere det nuværende liv samt de ændringer, der sker i områdets flora og fauna. Særligt hvis bioblitzen gentages om et par år, vil man kunne se ændringerne tydeligt.

Og de mange frivillige eksperter kom på hårdt arbejde. En del arter kunne bestemmes på findestedet, mens andre måtte bringes med tilbage til laboratoriet, som var indrettet i Naturværkstedet på Vildmosecentret. Her blev de undersøgt nærmere i mikroskop og opslagsværkerne blev flittigt brugt. Faktisk var der så mange arter, at flere af eksperterne tog smådyr, planter og fotodokumentation med hjem, for efterfølgende at undersøge nærmere.

Der_laegges _en slagplan              Kasper_bestemmer_svampe

Headquater_Lille_Vildmosecentret

Derfor blev de knap 650 forskellige arter, som var status kl 18 lørdag aften, hurtigt til endnu flere. I skrivende stund 850 forskellige arter og mere end 1650 registrerede fund. Et meget imponerende antal.

Det er muligt at se de mange registrerede fund på: http://kortlink.dk/r8nf, og med tiden er ønsket at lave en mere overskuelig oversigt over de mange fund.

Tekst: Morten Johansen
Fotos: Dorte & Flemming Sørensen samt Børge Søndergård