Better Birding – en anmeldelse

birding3Better Birding – Tips, Tools & Concepts for the Field af George L. Armistead & Brian L. Sullivan. Princeton University Press 2016, 318 sider.

 

 

Denne bog tager som udgangspunkt sit afsæt i amerikanske fugle og kan betragtes som en guide til vanskeligt bestemmelige arter og familier og grupper af fugle, der i øvrigt ligner hinanden. I sit afsæt kan den minde lidt om ”The Helm Guide to Bird Identification” af Vinicombe, Harris og Tucker, der dog omhandler europæiske fugle. Til forskel fra denne bruger ”Better Birding” dog fotos som udgangspunkt, hvor Helm-guiden bruger tegninger. Det kan både have fordele og ulemper. Efterhånden er det tilgængelige billedmateriale dog af så høj kvalitet, at en lang række fotos af en art i forskellige dragter giver et unikt indtryk af variationer for eksempel, som det blandt andet er tilfældet her. Udover de mange ”almindelige” fotos, er der en del opslag, hvor fotos af nærtstående arter er ”klippet sammen”. Se fotos her!

 

birding1

 

Fuglegrupper, der behandles, er for eksempel lommer, skråper, svaner, hvide hejrer, kobbersnepper, spover, høge, gærdesmutter, pibere med mange flere.

 

 

Alt i alt er det en anderledes og nytænkende form for bird-guide, der især hvad illustrationer angår viser nye veje. Som med Helm-guiden kan indvendingerne være, at man skal kende sin bog – altså hvilke fugle/grupper er omtalt i bogen, og hvilke skal man lede efter andre steder?!

 

birding2Fra et europæisk synspunkt er bogen også af interesse i den forstand, at mange af de omtalte fuglearter potentielt også kan forekomme i Europa.

Hans Christophersen