Bedsteforældredag 11.juni 2016

BF_2Det var anden gang Gråmejsegruppen afholdt bedsteforældredag i Østerådalen i Aalborg. Vi havde fået 12 medguider til at stille op, så vi var et stort og godt korps til at tage imod, og give deltagerne en god oplevelse. Carlo Pedersen kom med vores nye telt til opstilling foran Infohuset, som vi havde lånt til dagens arrangement. I teltet havde vi vores eget materiale og i Infohuset har naturvejlederne i Aalborg kommune masser af udstoppede fugle m.m., som vi måtte bruge. Og så over til vejret: Som sædvanlig godt til Gråmejsearrangementer.

Denne gang delte vi de 50 deltagere op i tre hold, med tre turguider på hvert hold. Resten af guiderne stod for modtagelse, præsentation af vores materiale, BF_3kaffe/te/saftevand og kageservering. Turen gik i området ad tre forskellige ruter, så vi undgik at komme til at gå i hælene på hinanden. Vi mødtes på ruterne, hvor vi krydsede hinandens spor. Turene kom til at vare fra en god time til halvanden time.

Desværre eksisterer hættemågekolonien ikke længere i Østerådalen, så der er ikke noget særligt at opleve fra skjulet på diget i midten af den nordlige ende. Derfor gik vi ikke til det. For børnene er det de store fugle, der har størst betydning for dem, i kraft af at de kan se dem. Det var Knopsvaner, Gråænder, Blishøne og enkelte andre de havde fornøjelsen af. I øvrigt blev der hørt Rørdrum, Kærsanger, Rørsanger og set Toppet Lappedykker samt Blishøne med unger.

BF_1Nogle børn fik øje for de mange vandnymfer der findes i kanten af søerne. De flyver så roligt at børnene kan nå at se dem. Ellers må man sige det var småt med fugle i børnehøjden. Derimod vakte det god interesse for mange af dem, at sætte navn på de almindelige fugle. Vi havde lånt en billedserie af Anni Oppelstrup. En serie som hun havde med på Naturmødet i Hirtshals. Tak for det Anni. En sådan skal vi også have til fremtidige arrangementer.

I det hele taget satser vi på at udvikle et godt koncept til de kommende ture med børn som deltagere. Ikke kun til Bedsteforældreture, men også måske til andre arrangementer vi får sat i gang i fremtiden.

BF_5Poul Erik Sperling Tscherning Clausen, Svend Erik Mikkelsen