Bedsteforældre – dag i Østerådalen

Oesteraadalen_4Lørdag den 3. maj afholdt D.O. F. nord et arrangement af Gråmejserne, – for bedsteforældre med børnebørn i Østerådalen i Aalborg. Optakten til den var ikke uden vanskeligheder. Dels måtte arrangementet flyttes en uge, da det ellers kom til at ligge på sammen tid som Fuglefestivalen i Skagen. Dette førte til at vores annoncering af arrangementet i vores fagblad var forkert. Vi var også meget usikre på hvor mange der ville komme, så derfor annoncerede vi tilmelding for dem der ønskede at deltage. Men Østerådalen er et sted, hvor mange forskellige mennesker kommer i løbet af dagen og når de ser der foregår noget i kommunens hus, vil en del af dem være nysgerrige og måske blande sig med dem der har tilmeldt sig. Så hvordan ville det komme til at forløbe?

Nå, – det hele kom til at fungere fint. Ca 30 personer havde tilmeldt sig og der var omkring 20 personer mere, der kom til og deltog. Omkring 20 af dem var børn, de fleste i alderen mellem 4 og 8 år. Vi delte deltagerne op i 4 hold som blev guidet rundt i den nordlige del af området. Turen gik for alle hold, ud til fugleskjulet, hvor Hættemågerne holder til. Planlægningen med at det ene hold afløste det andet ved fugleskjulet fungerede tilfredsstillende. Mens de 4 hold gik rundt i felten i en god times tid, stod to mand og lavede kaffe m. m. til når grupperne kom tilbage.Oesteraadalen_3

Tilbage ved Infohuset samledes holdene igen til Kaffe/the, saftevand og kage. De fleste børn kunne hurtigt samles om at fange Haletusser eller klatre i træer. For de voksne blev der tid til at tale lidt om fugleoplevelsen og om hvad vi fuglefolk er optaget af, f. eks Atlasprojektet og om fugle- og naturbeskyttelsesarbejdet . Disse samtaler synes vi er vigtige for at få flere mennesker med på, at det er vigtigt, vi passer på den sparsomme natur vi har i Danmark. Når man kommer i snak med folk, er der mange som har oplevelser med fugle, som de gerne vil fortælle om og mange har spørgsmål om fugle, som de gerne vil have hjælp til at finde svar på.

Det var tilfældigt, at de fleste børn blev samlet på eet hold. Man kan godt sige, at især 4 til 6-årige børn har svært ved at forholde sig til en fugleverden på en guidet tur, hvor der er mange ”fremmede” mennesker med. Nogle børn er dog fremme i forreste linje og vil gerne fortælle noget eller vide noget, mens andre mere tilbageholdende. Det er en erfaring vi skal bruge frem over for at sikre, at alle får en god oplevelse. Denne overvejelse vi vil tage med, sammen med flere andre overvejelser, når vi planlægger en gentagelse af projektet. Dette første arrangement havde bl a. til formål, at vi fik mere viden om, hvordan vi får et så stort arrangement til at fungere bedst muligt.

Oesteraadalen_2Bortset fra nævnte Hættemåger var Sorthalset Lappedykker, redebyggende Lille Lapperdykker, Rørdrum (som kun et enkelt hold var heldige at høre) en lokal ynglende Musvåge, Krik- og Gråand, Taffeland, Blishøne, Grønbenet Rørhøne og Viben, var det de fugle der blev lagt mest mærke til. Nåh jo, så var der Knopsvanehannen, som var lige ved at gå på land foran en del børn. Den gjorde et stort, for nogle lidt skræmmende, indtryk på nogle af børnene. Desuden hørtes en del sangere, mejser Solsort m. m.

Men vi, der stod for arrangementet, kunne konstatere, at vi kom godt fra start og vil gentage det til næste år.

Tscherning Clausen – Poul Erik Sperling – Svend Erik Mikkelsen