Alle Europas Fugle–en anmeldelse

Alle Europas fugle. Af Frédéric Jiguet og Aurélien Audevard. Gyldendal, Kbh., 2016. 443 sider. ISBN:9788702196542. Pris: Kr. 349,95. Denne franske bog er den nyeste på stammen af fotografiske field guides. På dansk findes bl.a. ”Fuglefelthåndbogen”af Lars Gejl, som omhandler i alt 415 nordiske ynglefugle og trækgæster. Lars Gejl er i øvrigt dansk konsulent på bogen. ”Alle Europas fugle” omhandler totalt 860 fuglearter som kan ses i Europa inkl. Tyrkiet, den vestlige del af Nordafrika og Rusland ind til Uralbjergene samt … Læs videre

Fantastisk bogauktion

Bogauktionen slog alle rekorder i 2016. Alle stolene i Golfhuset måtte tages i brug ved årets bogauktion; der var mødt hele 27 deltagere op ud af et købestærkt fuglefolk, der også satte rekord ved at købe for 6.885,- kr. (4.705,- kr. i 2015). Så vi siger tak til vores Vivara for at sponsorere mange varer, ligesom flere medlemmer har givet bøger i årets løb til auktionen. Det er jo et rigtigt godt tilskud til at købe nye bøger og tidsskrifter … Læs videre

Vingesus–en anmeldelse

Vingesus – Vejlerne i glimt. lavet af Henrik Haaning Nielsen og Carsten Krog Pedersen. Købes ved div. Boghandlere, Naturbutikken og via www. Forlaget-vingesus.dk 399 kr. ISBN:978-87-999011-0-4  Tryk: Narayana Press. Bogen er på 288 sider.       Vingesus – Vejlerne i glimt, starter med en kort beskrivelse af de to forfattere til bogen, derefter forord hvor forfatterne skriver at: “Denne bog er en hyldest til Vejlernes natur og de mange naturoplevelser, området byder på.” Og det gør bogen i allerhøjeste … Læs videre

Fugleværnsfonden–en anmeldelse

  Fugleværnsfonden – for fugle, for folk og for fremtiden. Af Jan Skriver. Fugleværnsfonden, 2016. 255 sider. ISBN: 9788799909605. Pris: Kr. 195,00   Fugleværnsfonden, stiftet af DOF for 50 år siden, har i løbet af disse 50 år købt, passet og plejet i alt 21 naturområder i Danmark.   Jubilæumsbogen er en fornem beskrivelse af disse fuglereservater. Jan Skriver præsenterer disse 21 områder med sædvanlig sprogligt overskud – om naturforholdene på de forskellige lokaliteter og ikke mindst om fuglelivet. En … Læs videre

Gaver til bogauktionen 23.11

Se bare! Vi har pakket kasserne fra Vivara op. Alt dette kan der bydes på til bogauktionen 23.november kl.19. Og så har vi fået rigtig mange gode bøger fra vores medlemmer. Vi glæder os til at se mange til bogauktionen i Golfhuset på Borgmester Jørgensensvej. Det skaffer ikke bare penge til fuglebiblioteket, vi plejer også at have en rigtig hyggelig aften med Torben Fisker Rasmussen som auktionarius. … Læs videre

Årets bogauktion – 23.11 kl.19

    Den 23.november kl.19 afholder vi årets bogauktion i klubhuset på Borgmester Jørgensensvej. De to billeder her er fra sidste års bogauktiuon, men også i år får vi en kasse med ting fra Vivara til at sælge, og vi har fået fine boggaver fra medlemmerne til auktionen.         Vi serverer kaffe og wienerbrød til 25 kr., og det plejer at være en rigtig hyggelig aften, så det satser vi på, det også bliver i år. Vi … Læs videre

Vinterfugle–en anmeldelse

Vinterfugle. Af Lars Jonsson. Lindhardt og Ringhof, Kbh., 2016. 343 sider. ISBN nr: 9788711543979. Pris: Kr. 299,95 Lars Jonsson kender vi bedst fra ”Fugle i Europa med Nordafrika og Mellemøsten”, som var FIELDGUIDEN i 90´erne, inden ”Fugle i felten” kom på banen. Mange har sikkert også set hans udstilling – Mellem himmel og jord – på Vendsyssel Museum i 2009. Også flere flotte kunstbøger om fugle og natur har han udgivet. Lars Jonsson er med andre ord både fuglekender og … Læs videre

Horisontlinjer–en anmeldelse

”Horisontlinjer. Fugle og Vadehav”. Af Marco Brodde. Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg, 2015. 108 sider. Pris: Kr. 248,-     Marco Brodde er kunstner, ornitolog og naturvejleder på Fanø, hvor han også er bosat. Gennem mange år har Marco Brodde bidraget til de årlige bogudgivelser fra gruppen Danske kunstnere for natur og miljø.     Horisontlinjer skildrer i tekst og cirka 130 akvareller, skitser og koldnålsraderinger fugle og natur på Fanø. Marco Brodde viser årstidernes skiften i denne del af Vadehavet, … Læs videre

Gerå enge og strand–en introduktion til fugle i området

Adgang: Området blev fredet som Gerå-Aså Vildtreservat i 1993 og var inden fredningen udsat for et stort jagttryk, men fredningen har bevirket fred for fuglene. Desuden har vandmiljøplaner givet en renere vade, så ålegræs og andre vandplanter er i klar fremgang, ligesom rejer, fladfisk, krabber, muslinger synes i fremgang. Det ses blandt andet lige syd for Aså, hvor der virkelig er kommet liv i vandet. Adgang til området sker bedst ad Strandgaardsvej i Gerå. Man kører til enden af denne, … Læs videre

Hallands Fågelatlas–en anmeldelse

Hallands fågelatlas af Anders Wirdheim, 400 sider, Hallands ornitologiska föreninger 2014, ISBN-978-91-981557-1-6. Pris ?. I disse år, hvor vi er i gang med det tredje danske atlasprojekt, er det ekstra spændende at se de atlasrapporter, der er udarbejdet i andre lande. Hallands fågelatlas dækker feltundersøgelserne gennemført i perioden 2005 – 2009, og der foretages ligeledes sammenligning til det første atlas i perioden1973 – 1984. Sammenlignet med det igangværende danske atlasprojekt er det hallandske lidt anderledes. Bl.a. er ynglefuglekriterierne lidt forskellige … Læs videre

Nordjysk ynglefund af Biæder

Af Hans Christophersen I forbindelse med klimaforandringer har snakken flere gange gået på, hvilke fuglearter man måske kunne forvente ville indvandre til landet pga et mildere klima. En af disse er Biæder. Den ynglede senest i Nordjylland i 2008 nær Brovst (Flensted Jensen og Stubgaard 2009). Inden for de seneste 20 år har den endvidere ynglet ved Røsnæs på Sjælland i årene 1998-2001 og senest nær Rødekro i Sønderjylland siden 2011 (Nyegaard m.fl. 2014). I Nordjylland iagttages arten årligt, men … Læs videre

Gråmejsetur til Ulvedybet 17. august 2016

  Andet halvårs første tur gik til Ulvedybet, hvor 24 deltagere mødte op og blev begunstiget af solskinsvejr fra en skyfri himmel. Vi begyndte med lidt kratlusk på Bjerget, hvor vi så og især hørte en del småfugle bl.a. Løv- og Gransanger, Munk, Tornsanger, Stillits, Tornirisk, Gulspurv og en lille overraskelse i form af en Spætmejse. Med besvær fik vi forceret det efterhånden tættere krat af gyvel og kom op på ”bjergtoppen”, hvorfra vi kunne se en del Fiskehejrer, Grågæs … Læs videre