Atlas – Ynglefugleundersøgelse

Atlas undersøgelserne er startet i England i 1968

DOF har haft 3 Atlas undersøgelser i perioden for at kortlægge ynglefuglenes udbredelse i Danmark.

Atlas 1.

clip_image002 clip_image004

Atlas 1 kartotekskort, før PC tiden Tommy Dybbro

Kørte i årene 1971-74. Det var Tommy Dybbro der var leder af projektet, og for Nordjylland var Poul Erik Sperling lokal koordinator.

Nordjylland er det område, der er flest kvadrater i (vi har det største landområde), dækningen var generelt god, men en bred stribe tværs over Vendsyssel ned mod Aså Hals havde ingen eller svag dækning.

På landsplan gav det 189 forskellige ynglearter.

Atlas 2.

Kører i perioden 1993-96. det var Michael Grell og Morten Nielsen der var landsledere, og Torben Nielsen Koordinator for os i Nordjylland var Torben Nielsen, Tscherning Clausen, Einar Flensted-Jensen, Bjarke Laubæk, Kaj Nissen og Anders Østerby.

På landsplan gav det 209 ynglende arter.

Atlas 3.

Kører i perioden 2014-17. Det har Thomas Vikstrøm som projektleder og koordinatorer for Nordjylland er Svend Erik Mikkelsen, Henrik Møller Thomsen, Kurt Prentow, Rene Larsen, Torben Nielsen og Søren Ulrik Thomsen.