Atlas III

For tredie gang skal jeg deltage i en atlasundersøgelse over fuglelivet i Danmark. Jeg glæder mig allerede. Første gang var fra 1971-74 under ledelse af Tommy Dybbro. Anden gang var fra 1993-96 med Michael Borch Grell ved roret. Selvfølgelig skulle jeg dække de samme kvadrater og lidt til, og nu står der så en tredie atlasundersøgelse for døren, det hidtil mest ambitiøse projekt, hvorunder internettes muligheder skal stå sin prøve. I de to første atlasprojekter kæmpede vi med en masse forskellige skemaer og havde ingen kendskab til, hvor de øvrige DOF’ere gik og obs’ede. Det bliver noget helt andet denne gang, der vil i langt højere grad blive tale om et teamsamarbejde. Og så forsøger man sig desuden med nogle linietransekter, kaldet time-tælle-ture. I Lille Vildmose har vi afprøvet nogle forskellige modeller. Udfordringen bliver at bedømme afstande. 2013 bliver et introduktionsår. Med de afstandsmålere, vi råder over i forbindelse med optællingerne i Lille Vildmose, kan vi invitere til introduktionsmøder i løbet af det nye år. Men lad jer nu ikke forskrække, alle burde kunne være med, afstandsmålere eller ej. Gå ind på www.pandion.dk og www.dof.dk og læs mere om projektet.
Thorkild Lund