ATLAS III – HVORDAN KOMMER JEG I GANG MED TIMETÆLLETURE OG ATLASUNDERSØGELSERNE

Da vi er lidt sene ude med annonceringen, vil vi gerne gøre lidt ekstra opmærksom på dette møde, hvor vi håber på at se mange af jer.

Sted: DOFs lokaler i Aalborg lørdag den 6. december fra 10 – 14
Mødeledere: Thorkild Lund, Svend Erik Mikkelsen, Lars Grøn og Henrik Møller Thomsen.

Har du haft problemer med at komme i gang med timetælleturene eller har du spørgsmål i forbindelse med atlasprojektet, kan du blive klogere denne dag. Vi holder et minikursus i at komme i gang med timetælleturene, og der vil samtidig være mulighed for at afklare spørgsmål vedr. de øvrige dele af atlasundersøgelserne.

Vi håber også på at se nye deltagere i atlasprojektet eller timetælleturene, da der stadig er god tid til at dække kvadrater og deltage i projektet.

Program:

Status for atlasprojektet i Nordjylland.

Hvad drejer timetælleturen sig om.

Vi prøver at tegne en timetællerute i atlasdatabasen

Spørgsmål til gennemførelse af timetælletur samt øvrige atlasundersøgelser

Frokost

Timetælletur gennemføres. Vi afprøver afstandsbedømmelse og drøfter problemer forbundet med  tællingerne.

Det vil være en god ide at medbringe bærbar pc, hvis du har en, så har vi bedre mulighed for at hjælpe med eventuelle problemer.

DOF Nordjylland er vært for en let frokost, så du bedes tilmelde dig på forhånd ved at sende mail til henrida.kirk@gmail.com eller svemik45@hotmail.dk  eller ringe til 22 53 15 76