Atlas III

Hjælp søges til Atlas III kvadrater i Vesthimmerland kommune.
Som Lokalansvarlig for Atlas III i Vesthimmerlands kommune, vil jeg gerne finde nogle DOF folk til at tage nogle af de kvadrater, som ikke er taget, eller folk ude fra de omliggende DOF-lokal afdelinger, hvis de nu er i Vesthimmerland af den ene eller anden grund.

Ellers vil jeg opfordre alle fuglekikkere til at sende alt ind til DOFbasen, som de ser, når de er i Vesthimmerlands kommune. Vi  DOF´ere i Vesthimmerland har brug for hjælp ude fra.

Desuden har jeg lavet en lukket facebook profil for DOF´er, der kikker fugle under Atlas III i Vesthimmerland,  der vil hjælpe med at få Vesthimmerland sat på fuglekortet.

Her kan man stille spørgsmål og søge hjælp, og hvis man gerne vil vide noget om fugle i Vesthimmerland og om Atlas III I Vesthimmerlands kommune.

Den har titlen Atlas III I Vesthimmerlands kommune.

Her er nogen af de vigtige kvadrater som endnu ikke er taget i Vesthimmerland i en ikke prioriteret  rækkefølge.

De 2 bogstaver og 2 tal er koden på kvadratet, og navnet på kvadratet er altid et stednavn, som er i kvadratet.

CC33 – Aggersund:
Her er der Aggersborg Vildtreservat.
Aggersborg Vildtreservat omfatter både landarealer, øer, holme og vand. De afgræssede strandenge giver gode ynglebetingelser for måge- og vadefugle. Reservatet udgør desuden en værdifuld rasteplads for mange vadefugle.
Desuden er der Aggersborgs afgræssede marker.

CC23 – Thorup:
Her er der en meget lille del af Aggersborg Vildtreservat. Er ikke så fremkommelig for biler, Det ville da være dejligt, hvis hele Aggersborg Vildtreservat kunne tages men første fremmest CC33 – Aggersund.

CD27 – Rotholmene:
I 2010 er der mulig ynglende edderfugl på Rotholmene.

CD28 – Strandby:
I dette kvadrat ligger Risgårde enge, som er et af de større sammenhængende enge i Vesthimmerland. For ca. 15 år siden begyndte grågæssene at yngle her. Det kunne være sjovt at finde ud af om de stadig yngler her.
Ellers er det småfugleområde med nattergal og kærsanger og vadefugle.

CC43 – Nørrekær:
Er et udpræget engkvadrat, og derfor er det vigtigt at få en kvadrat ansvarlig på dette kvadrat.

CD29 – Ertebølle:
Natravnen huserer her, bla. i Kongeskoven.

CC50 – Søttrup:
Her var der rygter om en ynglende fiskeørn nær Golfcenteret for 6-8  år siden.
Desuden er der ynglende sangsvane i dette kvadrat.
Men I må også gerne tage nogle af de andre kvadrater i Vesthimmerlands kommune, som ikke er dækket.
Der mangler også folk andre steder i Region Nordjylland, så der vil vi også gerne have nye deltagere.

Hvis I er den mindste smule interesseret i at deltage, må I meget gerne kontakte mig.

Søren Ulrich Thomsen

sut68@hotmail.dk.

eller på tlf.: 40 96 73 61.

Hvis I er interesseret i kvadrater udenfor Vesthimmerland, er I velkomne til at kontakte Svend Erik Mikkelsen svemik45@hotmail.com tlf.: 61 60 73 61 eller Henrik Møller Thomsen henrida.kirk@gmail.com tlf.: 22 53 15 76.