Atlas III (1)

Fra 2014 til 2017 afholder vi i DOF påny en undersøgelse over ynglefuglenes udbredelse i Danmark, en såkaldt Atlasundersøgelse, den tredie af slagsen. Allerede nu er det muligt at tilkendegive sin interesse for at være ansvarlig for dækningen af bestemte kvadrater. Som kvadratansvarlig tager man ansvar for, at kvadratet bliver forsvaligt dækket og projektet ført til ende, men det er vigtigt at pointere, at man ikke har monopol på indtastningerne af forekomsterne i kvadratet. Tværtimod vil enhver anden, der vil bidrage med dækningen af kvadratet blive hilst velkommen. Altå ikke noget med “først til mølle”. Ved at gå ind i dofbasen.dk kan man klikke på fanebladet “Atlas” og tilkendegive sine ønsker. Her kan man også finde tidsplanerne. Skulle det vise sig, at en anden er kommet i forkøbet og har udvalgt det kvadrat, man havde tænkt sig at være ansvarlig for, er det helt legitimt også at ønske sig det samme, men er det hip som hap, vil vi da stærkt opfordre til at vælge et af de ledige kvadrater. Vi har jo alle den ambition at få dækket hele landet. Svend Erik Mikkelsen vil være atlaskoordinator her i Nordjylland og Simon Christiansen vil være validator (kvalitetessikrer), men i øvrigt er den lokale organisation under opbygning. Vi vil løbende orientere medlemmerne på hjemmeside og om de orienterende møder, der er planlagt til at løbe af stabelen i den kommende sæson.