At kigge på fugle

DSC_1261At kigge på fugle er vi mange, der gør. Det har vi sikker forskellige motiver til. Nogle af dem, som nok er fælles for mange af os, er, at vi får nogle gode oplevelser i naturen, at vi fascineres af, hvor smukke mange fugle er, af deres levevis og adfærd, af årlige tilbagevendende begivenheder i fuglenes liv osv. For os, der kigger på fuglene, giver det måske en form for mening med vores eget liv, og mange oplever et godt fællesskab, i få eller mange relationer, som når et par venner dyrker interessen sammen, eller fx på Gråmejseturene, hvor vi ofte er mange sammen.

For mig er det helt klart, at mange af de fugleoplevelser jeg får gør, at jeg bliver glad i låget, når det sker. Det giver mig god fylde i mit liv. Det giver et flow af gode begivenheder, som giver mig en relevant mening med mit liv.

DSC_8489

Det giver også anledning til refleksion over det samfund, jeg er vokset op i. Jeg vil gå så vidt at sige, at det giver mig anledning til tanker om den klode, jeg lever på med fokus på det miljø, mennesket har skabt. Det er miljøet for livets biodiversitet – på jorden – i Danmark og i Nordjylland og rent personligt på min egen matrikel. Den kan jeg trods alt selv handle på, og derved levere en lille dråbe til biodiversiteten.

Vi lever i en tid hvor den sjette masseuddøen er i fuld gang. For mange mennesker er det sikkert en by i Rusland, der slet ikke kommer dem ved. Sådan har det også været med klimaproblemerne indtil nu – næsten! For Folketingsvalget i juni gav et nyt resultat. Klimaet var da rykket gevaldigt op på den politiske dagsordenen. Er den store biodiversitetskrise ved at blive åbenlys for folkemasserne også? Ikke endnu er min vurdering, men for naturinteresserede folk, er den i stigende grad. Vi er meget interesserede i at udviklingen vendes, så biodiversiteten på jordkloden fastholdes. Vi ved godt, et eller andet sted, at livet hænger sammen i et stort hele. Vi kan ikke udrydde dele af livet, uden at det kan få alvorlige konsekvenser, måske i sidste ende for os selv.

DSC_9986a  DSC_1673 (2)

DSC_8797Hvad kan vi, der kigger på fugle, bidrage med.

I DOF Nordjylland har vi i den sidste tid arbejdet med at gennemgå vores landsdels Natura2000 fuglebeskyttelsesområder. Vi havde til opgave at tjekke et høringsbrev, som Miljø- og Fødevareministeriet havde udsendt. Ministeriet har udarbejdet en revideret udgave på alle habitat- og fuglebeskyttelsesområder i Danmark. Vi skulle tjekke, om de ændringer, som ministeriet foreslog, var rimelige og relevante. Det var et tjek med fokus på bilag1- og rødlistearter. Altså de truede arter i den danske fuglefauna.

Opgaven var at se, om forslagene fra Styrelsen havde hold i de faktiske forhold på fuglelokaliteterne i Nordjylland. Dette arbejde kan man kun gøre kvalificeret, hvis vi, der kigger på fugle, sørger for at indberette de observationer, vi gør – i dofbasen.

DSC_4968 (2)

Det er der heldigvis mange, der gør, men jeg skal ærligt vedstå, at nogen gange springer jeg det over. Det er mest, hvis jeg synes mine observationer ikke er væsentlige, at “jeg glemmer det”. Da atlasprojektet kørte, var jeg meget tændt på, at få det hele med. Men da det var overstået, sneg der sig en mindre opmærksomhed ind på at huske at notere alt, hvad jeg så. Men nu tænker jeg lidt om igen. Det er faktisk relevant at få det hele med.

I forhold til fuglebeskyttelsesområderne i Nordjylland var det rimeligt let at gennemgå materialet. Der er mange relevante observationer som dokumentation for vore vigtige fuglebeskyttelsesområder. Men, i vores landsdel er der også lokaliteter, som ikke er erklærede fuglebeskyttelsesområder, men som burde være det. Det gælder især Store Vildmose, Hammer Bakker, Tolne Skov og Bakker og andre lignende områder. Derfor denne lille opfordring til mig selv, og andre, om at besøge lokaliteter, der er mulige kandidater til at kunne blive til et nyt fuglebeskyttelsesområde og ikke mindst få registreret fuglelivet i området. Det gælder både ynglefuglene og forekomster af vigtige trækfugle. Naturligvis især bilag1- og rødlistearterne.

DSC_1715 (2)Her er en lille historie til illustration: To mennesker sidder og renser mursten. De får besøg af biskoppen, som spørger den ene: Hvad er det du laver? Åh, jeg renser bare nogle mursten! svarer han. Derefter stiller han den anden samme spørgsmål: Han svarer: Jeg er med til at bygge en ny katedral!

Vores observationer i felten indgår også i en katedral, en fuglekatedral.

Tekst og fotos: Svend Erik Mikkelsen, bestyrelsesmedlem i DOF Nordjylland