Fugleobs.   Dansk/tysk vadehav oktober 2013.                               Sorteret efter lokaliteter.

 

                Gråmejsetur med Svend Erik Mikkelsen og Poul Erik Sperling.

                                          

 

Blisgås 25   07-10-2013 11,20-13,20 Skjern Enge DK  
Blishøne 75   07-10-2013 11,20-13,20 Skjern Enge DK  
Bramgås 800   07-10-2013 11,20-13,20 Skjern Enge DK  
Engpiber 8   07-10-2013 11,20-13,20 Skjern Enge DK  
Fiskehejre 5   07-10-2013 11,20-13,20 Skjern Enge DK  
Gråand 200   07-10-2013 11,20-13,20 Skjern Enge DK  
Grågås 900   07-10-2013 11,20-13,20 Skjern Enge DK  
Gråkrage 8   07-10-2013 11,20-13,20 Skjern Enge DK  
Hv. Vipstjert 3   07-10-2013 11,20-13,20 Skjern Enge DK  
Knopsvane 60   07-10-2013 11,20-13,20 Skjern Enge DK  
Kortnæb. Gås 9   07-10-2013 11,20-13,20 Skjern Enge DK  
krikand 200   07-10-2013 11,20-13,20 Skjern Enge DK  
Musvåge 2   07-10-2013 11,20-13,20 Skjern Enge DK  
Pibeand 300   07-10-2013 11,20-13,20 Skjern Enge DK  
Rørhøg 2   07-10-2013 11,20-13,20 Skjern Enge DK  
Rørspurv 2   07-10-2013 11,20-13,20 Skjern Enge DK  
Sangsvane 2   07-10-2013 11,20-13,20 Skjern Enge DK  
Skeand 22   07-10-2013 11,20-13,20 Skjern Enge DK  
Spidsand 200   07-10-2013 11,20-13,20 Skjern Enge DK  
Tårnfalk 1   07-10-2013 11,20-13,20 Skjern Enge DK  
Blisgås 20   07-10-2013 18,00-19,20 Magisterkog Tysk side D  
Dobbeltbekkasin 1   07-10-2013 18,00-19,20 Magisterkog Tysk side D  
Grågås 50   07-10-2013 18,00-19,20 Magisterkog Tysk side D  
Ringdue 2   07-10-2013 18,00-19,20 Magisterkog Tysk side D  
Rådyr 5   07-10-2013 18,00-19,20 Magisterkog Tysk side D  
Sortkrage 1   07-10-2013 18,00-19,20 Magisterkog Tysk side D  
Stillits 20   07-10-2013 18,00-19,20 Magisterkog Tysk side D  
Stær mange   07-10-2013 18,00-19,20 Magisterkog Tysk side D  
Sølvhejre 3   07-10-2013 18,00-19,20 Magisterkog Tysk side D  
Tårnfalk 1   07-10-2013 18,00-19,20 Magisterkog Tysk side D  
Vibe 40   07-10-2013 18,00-19,20 Magisterkog Tysk side D  
Alm. Hjejle 300   07-10-2013 14,45-15,45 Rømø Dæmningen DK  
Alm. Ryler 6000   07-10-2013 14,45-15,45 Rømø Dæmningen DK  
Bramgås 10000   07-10-2013 14,45-15,45 Rømø Dæmningen DK  
Fiskehejre 3   07-10-2013 14,45-15,45 Rømø Dæmningen DK  
Gravand 640   07-10-2013 14,45-15,45 Rømø Dæmningen DK  
Havørn 1   07-10-2013 14,45-15,45 Rømø Dæmningen DK  
Islandsk Ryler 4   07-10-2013 14,45-15,45 Rømø Dæmningen DK  
Klyder 70   07-10-2013 14,45-15,45 Rømø Dæmningen DK  
Musvåge 1   07-10-2013 14,45-15,45 Rømø Dæmningen DK  
Mørk. Knortegås 160   07-10-2013 14,45-15,45 Rømø Dæmningen DK  
Pibeand 2500   07-10-2013 14,45-15,45 Rømø Dæmningen DK  
Storspove 700   07-10-2013 14,45-15,45 Rømø Dæmningen DK  
Strandskader 40   07-10-2013 14,45-15,45 Rømø Dæmningen DK  
Sølvhejre 5   07-10-2013 14,45-15,45 Rømø Dæmningen DK  
Viber 400   07-10-2013 14,45-15,45 Rømø Dæmningen DK  
Blå kærhøg 2 hun   08-10-2013 11,15-13,30 Hamburger Halling D  
Allike 6   08-10-2013 07,00-08,00 Magisterkog Aventoft D  
Bramgås 1   08-10-2013 07,00-08,00 Magisterkog Aventoft D  
Grågås 220   08-10-2013 07,00-08,00 Magisterkog Aventoft D  
Rødhals 1   08-10-2013 07,00-08,00 Magisterkog Aventoft D  
Stær Mange   08-10-2013 07,00-08,00 Magisterkog Aventoft D  
Vibe 25   08-10-2013 07,00-08,00 Magisterkog Aventoft D  
Bramgås 28000   08-10-2013 11,15-13,30 Hamburger Halling D  
Engpiber 12   08-10-2013 11,15-13,30 Hamburger Halling D  
Grågås     08-10-2013 11,15-13,30 Hamburger Halling D  
Hvid vipstjert 3   08-10-2013 11,15-13,30 Hamburger Halling D  
Pibeand 70   08-10-2013 11,15-13,30 Hamburger Halling D  
Rørhøg 1   08-10-2013 11,15-13,30 Hamburger Halling D  
Skærpiber 2   08-10-2013 11,15-13,30 Hamburger Halling D  
Stillits 12   08-10-2013 11,15-13,30 Hamburger Halling D  
Storspove 3   08-10-2013 11,15-13,30 Hamburger Halling D  
Stær 500   08-10-2013 11,15-13,30 Hamburger Halling D  
Tornirisk 20   08-10-2013 11,15-13,30 Hamburger Halling D  
Tårnfalk 1   08-10-2013 11,15-13,30 Hamburger Halling D  
Vibe 50   08-10-2013 11,15-13,30 Hamburger Halling D  
Alm. Ryle 3.800   08-10-2013 15,30-17,00 Hauke-Hain-Koog D  
Bjergirisk 150   08-10-2013 15,30-17,00 Hauke-Hain-Koog D  
Blå Kærhøg 1 hun   08-10-2013 15,30-17,00 Hauke-Hain-Koog D  
Dværgryle 2   08-10-2013 15,30-17,00 Hauke-Hain-Koog D  
Engpiber 8   08-10-2013 15,30-17,00 Hauke-Hain-Koog D  
Fiskehejre 3   08-10-2013 15,30-17,00 Hauke-Hain-Koog D  
Gravand 2500   08-10-2013 15,30-17,00 Hauke-Hain-Koog D  
Gråand 700   08-10-2013 15,30-17,00 Hauke-Hain-Koog D  
Grågås 70   08-10-2013 15,30-17,00 Hauke-Hain-Koog D  
Hvinand 300   08-10-2013 15,30-17,00 Hauke-Hain-Koog D  
Knarand 2   08-10-2013 15,30-17,00 Hauke-Hain-Koog D  
Kortnæb. Gås 6   08-10-2013 15,30-17,00 Hauke-Hain-Koog D  
Krikand 150   08-10-2013 15,30-17,00 Hauke-Hain-Koog D  
Mørkburg. Knortegås 150   08-10-2013 15,30-17,00 Hauke-Hain-Koog D  
Nilgås 78   08-10-2013 15,30-17,00 Hauke-Hain-Koog D  
Pibeand 1500   08-10-2013 15,30-17,00 Hauke-Hain-Koog D  
Rørhøg 1   08-10-2013 15,30-17,00 Hauke-Hain-Koog D  
St. præstekrave 200   08-10-2013 15,30-17,00 Hauke-Hain-Koog D  
Storspove 50   08-10-2013 15,30-17,00 Hauke-Hain-Koog D  
Strandskade 2.000   08-10-2013 15,30-17,00 Hauke-Hain-Koog D  
Sædgås 3   08-10-2013 15,30-17,00 Hauke-Hain-Koog D  
Sølvhejre 4   08-10-2013 15,30-17,00 Hauke-Hain-Koog D  
Vandrefalk 1   08-10-2013 15,30-17,00 Hauke-Hain-Koog D  
Vibe 150   08-10-2013 15,30-17,00 Hauke-Hain-Koog D  
Stær RigtigMange   08-10-2013 17,30-19,00 Magisterkog Aventoft D  
Alm. Hjejle 10   08-10-2013 14,00-15,15 Beltringharder Koog D  
Alm. Ryle 30   08-10-2013 14,00-15,15 Beltringharder Koog D  
Bramgås 250   08-10-2013 14,00-15,15 Beltringharder Koog D  
Dobbeltbekkasin 30   08-10-2013 14,00-15,15 Beltringharder Koog D  
Gravand 3   08-10-2013 14,00-15,15 Beltringharder Koog D  
Gråand 80   08-10-2013 14,00-15,15 Beltringharder Koog D  
Grågås 150   08-10-2013 14,00-15,15 Beltringharder Koog D  
Gulspurv 2   08-10-2013 14,00-15,15 Beltringharder Koog D  
Lille kobbersneppe 2   08-10-2013 14,00-15,15 Beltringharder Koog D  
Mørkb. Knortegås 250   08-10-2013 14,00-15,15 Beltringharder Koog D  
Pibeand 80   08-10-2013 14,00-15,15 Beltringharder Koog D  
Skarv 8   08-10-2013 14,00-15,15 Beltringharder Koog D  
Skeand 3   08-10-2013 14,00-15,15 Beltringharder Koog D  
Skeand 3   08-10-2013 14,00-15,15 Beltringharder Koog D  
Spurvehøg 1   08-10-2013 14,00-15,15 Beltringharder Koog D  
St. Præstekrave 1   08-10-2013 14,00-15,15 Beltringharder Koog D  
St. Skallesluger 2   08-10-2013 14,00-15,15 Beltringharder Koog D  
Storspove 15   08-10-2013 14,00-15,15 Beltringharder Koog D  
Strandhjejle 1   08-10-2013 14,00-15,15 Beltringharder Koog D  
Strandskader 250   08-10-2013 14,00-15,15 Beltringharder Koog D  
Taffeland 1   08-10-2013 14,00-15,15 Beltringharder Koog D  
Taffeland 1   08-10-2013 14,00-15,15 Beltringharder Koog D  
Top. Lappedykker 2   08-10-2013 14,00-15,15 Beltringharder Koog D  
Troldand 15   08-10-2013 14,00-15,15 Beltringharder Koog D  
Troldand 15   08-10-2013 14,00-15,15 Beltringharder Koog D  
Tårnfalk 1   08-10-2013 14,00-15,15 Beltringharder Koog D  
Tårnfalk 1   08-10-2013 14,00-15,15 Beltringharder Koog D  
Blåmejse 1   09-102013 09,00-10,00 Rudbøl campimg Dk  
Bogfinke 1   09-102013 09,00-10,00 Rudbøl campimg Dk  
Musvit 2   09-102013 09,00-10,00 Rudbøl campimg Dk  
Ringdue 5   09-102013 09,00-10,00 Rudbøl campimg Dk  
Skovspurv 7   09-102013 09,00-10,00 Rudbøl campimg Dk  
Stær RigtigMange   09-10-2013 07,10-08,00 Magisterkog Aventoft D  
Alm. Ryle 800   09-10-2013 11,45-12,15 Magrethe Koog D  
Bjergirisk 5   09-10-2013 11,45-12,15 Magrethe Koog D  
Bramgås 1.500   09-10-2013 11,45-12,15 Magrethe Koog D  
Dobbeltbekkasin 6   09-10-2013 11,45-12,15 Magrethe Koog D  
Gravand 50   09-10-2013 11,45-12,15 Magrethe Koog D  
Grågås 200   09-10-2013 11,45-12,15 Magrethe Koog D  
Hvidklire 1   09-10-2013 11,45-12,15 Magrethe Koog D  
Klyde 127   09-10-2013 11,45-12,15 Magrethe Koog D  
Krikand 70   09-10-2013 11,45-12,15 Magrethe Koog D  
Krikand 70   09-10-2013 11,45-12,15 Magrethe Koog D  
Rødben 2   09-10-2013 11,45-12,15 Magrethe Koog D  
Rørspurv 1   09-10-2013 11,45-12,15 Magrethe Koog D  
Rørspurv 2   09-10-2013 11,45-12,15 Magrethe Koog D  
Sanglærke 5   09-10-2013 11,45-12,15 Magrethe Koog D  
Skægmejse 6   09-10-2013 11,45-12,15 Magrethe Koog D  
Sortstrubet Bynkefugl 1 han   09-10-2013 11,45-12,15 Magrethe Koog D  
St. Kobbersneppe 1   09-10-2013 11,45-12,15 Magrethe Koog D  
Stillits 20   09-10-2013 11,45-12,15 Magrethe Koog D  
Stormmåge 10   09-10-2013 11,45-12,15 Magrethe Koog D  
Storspove 5   09-10-2013 11,45-12,15 Magrethe Koog D  
Strandhjejle 20   09-10-2013 11,45-12,15 Magrethe Koog D  
Stær 100   09-10-2013 11,45-12,15 Magrethe Koog D  
Svartbag 5   09-10-2013 11,45-12,15 Magrethe Koog D  
Sølvhejre 1   09-10-2013 11,45-12,15 Magrethe Koog D  
Sølvmåge 30   09-10-2013 11,45-12,15 Magrethe Koog D  
Taffeland 30   09-10-2013 11,45-12,15 Magrethe Koog D  
Taffeland 30   09-10-2013 11,45-12,15 Magrethe Koog D  
Vandrefalk 1   09-10-2013 11,45-12,15 Magrethe Koog D  
Grågås 60   09-10-2013 16,00-16,45 Fil Sø, vest siden DK  
Gråkrage 6   09-10-2013 16,00-16,45 Fil Sø, vest siden DK  
Havørn 1   09-10-2013 16,00-16,45 Fil Sø, vest siden DK  
Hvinand 80   09-10-2013 16,00-16,45 Fil Sø, vest siden DK  
Kortnæb. Gås 400   09-10-2013 16,00-16,45 Fil Sø, vest siden DK  
Krikand 20   09-10-2013 16,00-16,45 Fil Sø, vest siden DK  
Misteldrossel 3   09-10-2013 16,00-16,45 Fil Sø, vest siden DK  
Pibeand 40   09-10-2013 16,00-16,45 Fil Sø, vest siden DK  
Sanglærke 4   09-10-2013 16,00-16,45 Fil Sø, vest siden DK  
Skovskade 1   09-10-2013 16,00-16,45 Fil Sø, vest siden DK  
Solsort 1   09-10-2013 16,00-16,45 Fil Sø, vest siden DK  
Sortmejse 4   09-10-2013 16,00-16,45 Fil Sø, vest siden DK  
Stor Flagspætte 1   09-10-2013 16,00-16,45 Fil Sø, vest siden DK  
Sædgås 3   09-10-2013 16,00-16,45 Fil Sø, vest siden DK  
Blishøne 300   09-10-2013 17,45-18,15 Skjern Enge DK Tid?
Grågås 400   09-10-2013 17,45-18,15 Skjern Enge DK  
Krikand 80   09-10-2013 17,45-18,15 Skjern Enge DK  
Pibeand 150   09-10-2013 17,45-18,15 Skjern Enge DK  

 

I alt 73 forskellige arter, vi er dog ikke sikre på at have fået noteret alle de mere almindelige arter.