Amerikansk Krikand i Lille Vildmose

De sidste 5 dage har en Amerikansk Krikand skabt opløb i Lille Vildmose. Et af de bedste steder at iagttage den fra er den fangfold, der findes midt på Grønvej, hvor vejen slår et knæk. I nogle oversvømmede gamle tørvegravningsfelter vest for vejen befinder der sig mange hundrede fouragerende Krikænder og Pibeænder. Så går øvelsen ud på at finde Holger. Vælg formiddagen til et besøg. Sidst på dagen er der som regel et meget generende modlys. Grønvej forbinder Vildmosevej og Hegnsvej og er særdeles hullet, men dog farbar.

Foto: Villy Jørgensen.