Aktuelle optællinger i caretakerprojektet

Medio februar-medio juli er den bedste tid for registrering af ynglende stor hornugle hvis yngleforekomst Institut for Bioscience skal dække i år som et led i Danmarks overholdelse af EU-fuglebeskyttelsesdirektivet. Dækningen af arten sker først og fremmest ved hjælp af DOFbasen, så alle caretakere opfordres derfor hermed til at indtaste alle observationer der tyder på yngleaktivitet, i perioden!

Marts generelt er optællingstid for stormmåge og hættemåge

Marts-april generelt er optællingstid for rød- og sortstrubet lom

 

Ultimo marts-april er den bedste tid for registrering af ynglende blåhals, hvis yngleforekomst på landsplan Institut for Bioscience skal dække i år som et led i Danmarks overholdelse af EU-fuglebeskyttelsesdirektivet. Dækningen af arten sker først og fremmest ved hjælp af DOFbasen, så alle caretakere opfordres derfor hermed til at indtaste alle observationer der tyder på yngleaktivitet, i perioden!

Marts-juni er den bedste tid for registrering af ynglende sortspætte, hvis yngleforekomst på landsplan Institut for Bioscience skal dække i år som et led i Danmarks overholdelse af EU-fuglebeskyttelsesdirektivet. Dækningen af arten sker først og fremmest ved hjælp af DOFbasen, så alle caretakere opfordres derfor hermed til at indtaste alle observationer der tyder på yngleaktivitet, i perioden!

Ultimo marts-juli er den bedste tid for registrering af ynglende hedelærke, hvis yngleforekomst på landsplan Institut for Bioscience skal dække i år som et led i Danmarks overholdelse af EU-fuglebeskyttelsesdirektivet. Dækningen af arten sker først og fremmest ved hjælp af DOFbasen, så alle caretakere opfordres derfor hermed til at indtaste alle observationer der tyder på yngleaktivitet, i perioden!

Medio april-medio maj er den bedste tid for registrering af ynglende rørhøg, hvis yngleforekomst på landsplan Institut for Bioscience skal dække i år som et led i Danmarks overholdelse af EU-fuglebeskyttelsesdirektivet. Dækningen af arten sker først og fremmest ved hjælp af DOFbasen, så alle caretakere opfordres derfor hermed til at indtaste alle observationer der tyder på yngleaktivitet, i perioden!

15. april-1. juli er den bedste tid for registrering af ynglende isfugl, hvis yngleforekomst på landsplan Institut for Bioscience skal dække i år som et led i Danmarks overholdelse af EU-fuglebeskyttelsesdirektivet. Dækningen af arten sker først og fremmest ved hjælp af DOFbasen, så alle caretakere opfordres derfor hermed til at indtaste alle observationer der tyder på yngleaktivitet, i perioden!

Omkring 1. maj er optællingstid for hjejle

5. – 6. maj 2012 er der international optælling af mørkbuget og lysbuget knortegås samt national optælling af lille kobbersneppe, koordineret af Institut for Bioscience. Alle caretakere opfordres til at bidrage med optællinger og indtastninger i DOFbasen

Maj generelt er optællingstid for mørk- og lysbuget knortegås samt lille kobbersneppe, islandsk ryle og dværgmåge