Aktivt forår i vente

Mosens_DagHer sidder man i januarmørket og længes efter at komme ud, om det er til et godt foredrag, et kursus, en event eller en fugletur er uden forskel – bare det er snart, og det handler om FUGL!

Sådan har jeg det i denne tid, men så er jeg så heldig, at jeg indlægger alle DOF Nordjyllands ture og arrangementer her på hjemmesiden. Hold da op, hvor er der meget, at glæde sig til!

Som noget nyt, vil man ikke mere kunne se vores arrangementer i medlemsbladet Fugle & Natur. Det er besluttet centralt for at skaffe mere plads til redaktionelt stof. Desto vigtigere er det så, at alle kender til, hvor de kan finde vores arrangementer. Og dem finder du lige her på hjemmesiden. Jeg lægger også vores arrangementer op på DOFs Centrale arrangementsprogram, så alle Dof’ere i hele landet og fugleturister her i Nordjylland måske kan falde over vores arrangementer og få lyst til at deltage. En fordel ved at bruge hjemmesiden er, at den løbende opdateres med nye arrangementer, hvor vi i Fugle & Natur var afhængige af deadlines. Der er nu meget mere plads til spontanitet. Og arrangementer, som ikke nåede ind inden deadline, bliver mere synlige. Det gør det også sjovere og lettere for vores lokale grupper at arbejde med tilbud.

IMG_20170519_170439

Og lige nøjagtig grupperne er hjørnestenen i aktivitetstilbuddene, så stor tak til alle jer i Frederikshavn, Rold Skov, Aalborg og Gråmejserne. I år har vi fået en ny gruppe med, nemlig Skagen Fuglestations Venner (SKAFVEN), som afholder de fleste af sine arrangementer i Birders Club på Skagen Fuglestation. Husk, at I alle er velkomne til alle arrangementer, uanset hvilken lokalgruppe, som står for det.

Som sagt er der allerede mange tilbud, og jeg ved, at der kommer flere, så jeg laver en her-og-nu “kanalrundfart” måned for måned. Et fast tilbud er der hver den første onsdag i måneden kl. 10-12, og det er Fuglebiblioteket, som er et af landets bedste. Du kan besøge det i Golfhuset, Borgmester Jørgensens Vej 11, 9000 Aalborg. (Biblioteket har åbent: 7.2., 7.3., 4.4., 2.5. og 6.6.).

Februar:

Atlas_Rold_Skov_1Byder på 2 fugleture. Rold Skov Gruppen inviterer til en oplevelse af Vilsted Sø i Vesthimmerland (4.2.) og Gråmejserne skal en tur i Hammer Bakker (15.2.) for at kigge på vinterens småfugle, måske med en smut til Rærup Slambassiner efter Skægmejse.

Hele 3 foredrag kan du opleve. Poul Hald-Mortensen kommer til Golfhuset i Aalborg og fortæller om sine 45 års studier af Skarven (7.2.). Poul er stadig i gang med studierne, og er vildt fascineret af den af mange uglesete fugl. Allerede dagen efter kan man på Knivholt i Frederikshavn høre Jan Tøttrup fortælle om rovfuglene i Vendsyssel (8.2.) med specielt fokus på hans store arbejde omkring Duehøgen (men også om Glenter og Ørne). Endelig inviterer SKAFVEN til et foto-foredrag med Kurt Rasmussen om Ammarnæs i Lapland (14.2.). Det forgår i Birders Club, Skagen Fuglestation.

Rold Skov Gruppen inviterer til kursus i fuglestemmer (12.2.) på Skillingbro Naturskole. Anders Hageman og Karsten Vestergaard står parat til at lære fra sig. Endelig er det jo også Ørnens Dag (25.2.). Det foregår i Lille Vildmose, og plejer at være en rigtig spændende dag, ikke mindst for børnene.

Nå ja, så holder DOF Nordjylland også generalforsamling i februar måned (10.2.). I forbindelse med generalforsamlingen holder biolog Anders Horsten fra Rebild oplæg om Rewilding. Kun medlemmer af DOF har dog adgang til og stemmeret på generalforsamlingen.

SEM_Atlaslejr_3Marts:

Er foreløbig en lidt stille måned, men lur mig om ikke, der ændres på det. Gråmejserne har fugletur til Mariager Fjord (20.3.). Håbet er bl.a. at få kig på Bjergvipstjerten. Som optakt til turen kommer Hans Flou og viser sin film om Kilderne ved Mariager Fjord (14.3.). Det sker i Golfhuset.

April:

“Ud vil jeg! ud! O, så langt, langt, langt,
over de høje fjelde!
her er så knugende, tærende trangt,
og mit mod er så ungt og rankt,
lad det få stigningen friste,
ikke mod murkanten briste!”
(Bjørnstjerne Bjørnson i “Undrer mig på, hvad jeg får at se” (1858)

Dansende trane“Ud vil jeg, ud!” I april er det slut med at sidde inde og høre foredrag! Gråmejsegruppen er i gang med at planlægge årets fleredagstur. Den skal gå til Hornbogasjön i Sverige (sandsynligvis 9.-12.4.), som har de vildeste oplevelser med tusinder af traner. Detaljerne er stadig ikke på plads, men følg med her på hjemmesiden.

Aalborgruppen gentager succesen med “De 4 Tårne” (15.4.) i Lille Vildmose. Brandtårnet, Tofte Sø Tårnet, Birkesø pavillonen og Rovfugletårnet vil fra kl. 9-13 være bemandet med en fuglekyndig og stedkendt guide. Også et rigtig god oplevelse at tage børn med til.

Klaus Malling Olsen afholder atter et af sine stærkt roste kurser i feltornitologi (27.-28.4.). De starter altid med teori fredag aften, og lørdag kører man ud i felten for at se på fugle og få det indlærte stof afprøvet. Kurset er et samarbejde mellem DOF Nordjylland og Folkeuniversitetet i Aalborg. DOF medlemmer får 200 kr. i rabat på kursusprisen.

Skagen_Fuglefestival_beachflag

Maj:

Måneden for de store events! Skagen Fuglefestival(11.-13.5.). Det foregår med Skagen Fuglestation og Trækfuglecenteret som udgangspunkt, og mon ikke nogen af de kære observationspladser, Nordstrand og Flagbakken, igen vil summe af liv og mange mennesker. DOF Nordjylland vil være til stede og Naturbutikken ligeså. Måske tages 10.5. også i brug – det er jo Kr. Himmelfartsdag. En festival, hvor gamle og nye fuglevenner mødes. Programmet er endnu ikke på plads, men følg med på festivalens hjemmeside.

14 dage efter går Naturmødet i Hirtshals (24.-26.5) i luften for tredje gang. Naturens pendant til Folkemødet på Bornholm. Atter i år vil de dygtigste fagfolk debattere, og politikere fra Folketinget og kommunerne vil gå i clinch med hinanden og os andre. Du vil rende ind i de fleste partiers naturordførere i festivalområdet, og du kan bare snakke direkte med dem. Det vil de nemlig rigtig gerne! En lang række organisationer har telte, udstillinger og foredrag, således også DOF og DOF Nordjylland, som igen i år går sammen om et stort telt, der bliver omend endnu flottere at gå ind i. Vi vil have fugleture og foredrag i teltet, og markante personer fra DOF vil deltage i de væsentlige debatter på de tre store scener. Det skal du bare opleve – også et godt sted at tage børn med!

naturmoedet_3Dagen efter Naturmødet er det Fuglenes Dag (27.5.). Den fejres over hele landet, men på grund af et meget hårdt træk på vores menneskelige ressourcer i maj, vides det ikke i skrivende stund, om der kommer arrangementer i Nordjylland. Følg med her.

SKAFVEN har nat-tur til Vejlerne (25.-26.5.). Dette tidspunkt på året er bl.a. højdepunkt for sangere og andre småfugle. Man mødes sent på eftermiddagen den første dag og afslutter ved frokosttid næste dag. De få timers søvn, der bliver mulighed for, foregår i bilerne eller under åben himmel.

Selvfølgelig svigter Gråmejserne heller ikke i maj. Turen går til Jyske Ås (14.5.). Der er gode chancer for at opleve alle ynglende småfugle, herunder Bjergvipstjert samt flere rovfuglearter. Turens formål er samtidig at vise forskellige gode biotoper op gennem Jyske Ås-komplekset, som er Vendsyssels længste randmoræne fra sidste istid.

SEM_graamejsetur_LilleVildmose_1

Juni:

Månedens Gåmejsetur går til de Nordlige Vejler og Bulbjerg (8.6.). Efter at have set lidt på de fugle, der er på Bygholm, køres der til tårnet på Krapdiget og senere til tårnene ved Han Vejle og Kogleakssøen (Kærup Holme). Turen afsluttes med et besøg på Bulbjerg, hvor det især er ridekolonien, der skal opleves.

 

Og således blev det atter sommer! Ovenstående er som sagt det, jeg har kendskab til nu, men der kommer helt sikkert flere spændende ting, du kan deltage i. Følg med her på hjemmesiden.

Men, mens jeg skriver dette, er det stadig mørk, grumset og trist januar. Men så har jeg en lille passion. Jeg laver mig en kop kaffe, tænder stearinlys og kryber sammen i den gode lænestol og tænder læselampen. I skødet ligger St. St. Blichers digtsamling “Trækfuglene – Naturkoncert” (1838) med vidunderlige træsnit af Johannes Larsen (1914). Jeg har udgaven fra 2001 udgivet af Blicher-selskabet og Johannes Larsen Museet (den kan stadig købes i Museumsbutikken).

Digtsamlingen starter med “Præludium” (“Sig nærmer tiden, da jeg maa væk”). Går over i “Ouverture” (“Det er hvidt herude”). MEN så kommer der 30 digte om 30 forskellige trækfugle – og her er lyset, naturen, fuglene, håbet, foråret, musikken og livet bare så flot sanset. Han bruger nogle ældre ord, men de forklares bag i bogen. Også to gamle fuglenavne, som Horsegøgen der er Dobbelt Bekkasin, og Lyngspurven der er Engpiber, må du leve med, men det gør bare det hele endnu mere spændende, synes jeg.

Så tilgiv mig, at jeg slutter af med “Ouverture”, i Blichers retskrivning:

Finken kun paa Qvisten gynger

Ouverture

Det er hvidt herude:
Kyndelmisse slaar sin Knude
Overmaade hvas og haard –
Hvidt forneden, hvidt foroven,
Puddret tykt staar Træ i Skoven,
Som udi min Abildgaard

Det er tyst herude:
Kun med sagte Pik paa Rude
Mælder sig den smaa Musvit.
Der er ingen Fugl, som synger;
Finken kun paa Qvisten gynger,
Seer sig om og Hvipper lidt.

Det er koldt herude:
Ravne skrige, Ugler tude,
Søge Føde, søge Læ.
Kragen spanker om med Skaden
Højt paa Rygningen af Laden,
Skele til det tamme Kræ.

Hanen sig opsvinger
Paa en Snemand; sine Vinger
Kladskende han sammenslaaer.
Krummer Halsen stolt og galer –
Hvad monstroe han vil den Praler?
Hvis endda om Tøe han spaaer!

Inderligt jeg Længes
Efter Vaar, men Vintren strænges;
Atter Vinden om til Nord!
Kom Sydvest, som Frosten tvinger!
Kom med dine Taagevinger!
Kom og løs den bundne Jord!
(St. St. Blicher, 1838)

Tekst: Bjørnstjerne Bjørnson, St. St. Blicher, Børge Søndergård
Fotos: DOF Nordjylland Arkiv, Naturmødet, Børge Søndergård
Træsnit: Johannes Larsen i Trækfuglene, side 9