A Saga of Seaeagles

sea-eagles-coverA saga of Sea Eagles af John A. Love.  Whittles Publishing, Caithness, Scotland 2013.  248 sider. £ 19,99.

Biblioteket har modtaget denne bog, der beskriver genudsætningen af Havørne i Skotland, efter at bestanden havde været udryddet.

Emnet genudsætning er altid kontroversielt, men der argumenteres godt for, at det var højest usandsynligt, at arten ville kunne genetablere en bestand i Skotland og England, hvor arten ganske som i Danmark blev udryddet som følge af forfølgelse. I modsætning til herhjemme er der imidlertid  ikke en naturlig tilgang af nye fugle til at fylde de ledige territorier op.

Bogen rummer endvidere en masse viden om havørne, i form af afsnit om havørne i litteraturen,   ørnenes oprindelige udbredelse i England og den efterfølgende udryddelse i 18 hundredetallet. Derudover afsnit om genudsætningsprojektets gennemførelse og hvordan havørnene efterfølgende har klaret sig.

Bogen henvender sig nok især til den læser, der ønsker en større viden om havørnene. Genudsætning må nok siges at været meget teoretisk emne her i Danmark, hvor bestanden netop i år for første gang er kommet over 50 par, og vi er godt på vej mod at få en bestand i Nordjylland igen.

Bogen kan købes via hjemmesiden www.whittlespublishing.com

Henrik Møller Thomsen