A fieldworker´s Guide to the Golden Eagle–en anmeldelse

IMG_1034A fieldworker´s Guide to the Golden Eagle af Dave Walker. Whittles Publishing 2017. 237 sider, £19.99.

Dette er en monografi om Kongeørnen, den tredje i rækken og den anden fra Dave Walkers hånd. Alle tager de afsæt i skotske forhold, første gang i Dave Watson´s The Golden Eagle fra 1997, fulgt af Dave Walker´s Call of the Eagle fra 2009 og så nu denne, der i høj grad skal ses som en opgradering af førnævnte med den sidste nye viden, der er kommet til siden da.

Bogen er i høj grad én mands iagttagelser og studier af Kongeørnen i netop Skotland. Udover at være fyldt med brugbare notater og facts er der derfor også tale om de resultater og holdninger, som forfatteren kommer frem til på baggrund af hans specifikke erfaringer. Der er således ikke i nævneværdig grad brugt referencer til forhold andre steder og blandt andet er der ikke refereret til nordiske undersøgelser for eksempel.

 

IMG_1035Tager man det in mente, er der tale om en grundig og interessant gennemgang af artens forhold på de skotske ynglepladser, hvor Walker har studeret arten i flere varierende biotoper landet over. Erfaringerne er omtalt i kapitler som – Golden Eagle Fieldwork, Meteorological conditions, Individual recognition, Habitat, Territory, Food and foraging, Breeding med flere.

At det er én mands værk, ses også på fotodelen, hvor godt 40 fotos er af noget blandet kvalitet – set i forhold til nutidens standard. Til gengæld viser de netop de forhold og fugle, der er aktuelle i forhold til Walker´s ørne.

Holdningerne i teksten bærer en del præg af Walker´s personlige synspunkter, hvor han flere steder går i rette med andre opfattelser og omgang med forskning indenfor Kongeørnens liv. Det gør i høj grad bogen til en personlig beskrivelse af Walker´s 37-årige historie med denne art, samtidig med at man får megen viden og indsigt i denne (ikke mindst for nordjyder) meget spændende rovfugl.

Hans Christophersen