Æ tuur te nordvest i tre daw. 25. – 27. september 2017

Vi var 14 deltagere fra Nordjylland + en dagsgæst fra Midtjylland, som deltog i Gråmejseturen til Thy nationalpark og de folk dæ uuh i Thy. Af 14 deltagere var vi fordelt med 7 af hvert køn, dog med den 8tende kvinde (dagsgæsten) den første dag. Alle deltager har tidligere deltaget i vores ture. Ikke alle, men de fleste, har tidligere deltaget på vores ture med overnatning som denne tur.

Agger_1Jeg, Svend Erik, havde fundet stedet, hvor vi skulle bo de to nætter vi var i området, -nemlig på Vesterhavsgården i Vorupør. Jeg boede på Vesterhavsgården i slutningen af maj måned i år, da jeg deltog i en atlaslejr i Nordvestjylland. Stedet fungerer super godt for folk som os, der primært har det som base, til ture i naturen og er ude det meste af dagen . Jo jo Atlas kan mange ting og en af denne turs deltagere satte uden tvivl stor pris på, at kunne drage nytte af, at vi var nogen som viste vejen i dette projekt. Jeg er sikker på at havde projektet kørt et år mere, var der en som straks ville have meldt sig til det.

Nå, -det skal ikke handle om Atlas dril, men om Gråmejseturen.

Mandag den 25

Turen havde to mødesteder. Det første i Bouet, hvor de fleste mødte op, og det næste på dæmningen på Bygholm Vejlen, – en time senere. Alt holdt til punkt og prikke. Når en sådan formulering udtales at en politiker, ved man godt at i fleste tilfælde passer det ikke. Den norm afviger jeg ikke helt fra, for en enkelt deltager dukkede ikke op. Godt nok var vi samlet 14 personer. Det var med vores dagsgæst fra Midtjylland, som havde fundet frem til afsat tid.

Agger_2Efter en lille time i Vejlerne med Havørn og Sølvhejre, kørte vi til Hanstholm Havn, for at tjekke området, bl. a. for Sorthovedet måge. Dem så vi ingen af, men en Stenvender gik på kajen og lod sig ikke forstyrre ret meget af ivrige fotografer. Vi havde stadig ingen melding fra turens sidste deltager.

Næste stop på turen var ved Hanstholm Fyr-haver, for at spise madpakker og for se om der skulle være indtrækkende fugle. Her kom meldingen fra turens 14tende deltager. Han var ankommet til Vesterhavsgården. Han ville brugte tiden, til vi ankom, på at fiske. Vi andre fandt en god læ-plads, hvor vi kunne sidde og følge en flok Stære, som nærmest spiste sammen med os. Det var dog bær, bl. a. Havtorn, de fortærede. På sydsiden af haverne er der en fin udsigt over den nordlige del af nationalparken. Ulven dukkede ikke op, så tre Krondyr kunne gå fredeligt og spise, da de var på lang afstand af os.

Agger_3Ankomst til Vesterhavsgården kl 15. På vej ind ad grusvejen op til gården fouragerede tre Sortstrubet Bynkefugle. De satte sig en forblæst hyldebusk. Her var de også dagen efter. Efter en kaffepause med lækker hjemmebagt og medbragt kage, samt en flot Husrødstjert lige udenfor på et bord/bænkeset, brugte vi resten af eftermiddagen på en tur til Ovesø til den nordlige ende. Første kig over den fra et højdedrag var skuffende. Nærmest ingen fugle. Det var samtidig i modlys. Vi kørte derefter til et fugletårn på vestsiden, hvorfra vi i det mindste havde udsyn over søen i medlys. Pludselig var der gang i den. En Havørn sørgede for at vise os, at der var fugle i Ovesø. Grågæs, Ænder og Viber gik i luften over den midterste del af søen, vi kunne se fra tårnet. Ovesø er meget lang, omkring 7 km. Derefter kørte vi tilbage til Vorupør.

Vi købte færdiglavet aftensmad i Vorupør og spiste hjemme på Vesterhavsgården. Dog lidt forskudt for at par stykker af os, da vi ville benytte os af at se solen gå ned over Vesterhavet. Det blev desværre i en ”sæk”, så det grønne glimt, man kan være heldig at se, blev ikke til noget. Det kan kun opleves når solen forsvinder under horisonten, ikke bag en sky.

Tirsdag.

Agger_4Tirsdag var dagen, hvor vi havde hele dagen til fugle og naturoplevelser. Vi kørte til Agger. Første kig var fra en af høfderne ved Agger by. Det var jo ikke klokken 6 om morgenen, men klokken 9,30, så meget morgentræk var der ikke. Lom, Sule, Sortand og en enkelt Fløjlsand var det mest bemærkelsesværdige. Vi fortsatte derefter ad vej 181 med mange stop undervejs. Her var der tusindvis af fugle. Mindst 25000 bød Kennerth og Peter på.

Efter en kaffepause (den er meget vigtig) ved det lille færgeleje, hvor en Vandrefalk kom forbi, tog vi ud på høfderne ved indgangen til Limfjorden. Her sås igen en Stenvender og en Sandløber fouragere på høfden og enkelte Suler fiske ud for.

På vej tilbage ad Agger tange forsøgte vi at få tal på følgende arter: Knopsvane 1200, Pibeand 15000, Spidsand 7000, Krikand 300, Troldand 200, Blishøne 3000 og mange flere arter var der.

Turens hensigt er ikke at vi skal tælle alle fuglearter, selv om det var interessant at få en fornemmelse af hvor mange fugle der var. Der var nok op mod 30000. Så det var på tide at drage videre til den vigtige eftermiddagskaffe. Den blev indtaget ved Lodbjerg Kirke. Danmarks mindste landsbykirke fortalte Kennerth, men han blev imødegået af Åse og Erland som havde besøgt Venø Kirke og den var mindre mente de. Et kompromis blev at Venø kirke er en ø-kirke, ikke en landsbykirke. Sådan kan vi have mange små diskussioner om magt og meget på vores ture i al fordragelighed. For øvrigt kunne man se over til Danmarks største landsbykirke, Vestervig, fra Lodbjerg kirke.

Agger_5Efter en god kop kaffe og endnu mere god kage, kørte vi en lille smut til Lyngby, hvor jeg også huserede under Atlaslejren. Vi gik en lille tur til en total tørlagt sø nord for byen. Mærkeligt, når landet denne sommer opleves druknet i regn, men tør var den. Derefter kørte vi tilbage til Vorupør og bestilte aftensmad igen. Vi var der i god tid, så en Britta tog en dukkert i al ubemærkethed. Andre gik igen på molen og så en lille Ryle gå rundt på stenene og fouragere. Jeg var lige hurtig nok til at se den som en Sortgrå Ryle og løb til bilen efter mit kamera, før jeg havde tjekket den ordentlig. En sortgrå Ryle var da lige et super motivønske. Godt varm af løbeturen kom jeg tilbage på molen, klar til at få billedet! For så at erfare det var en Almindelig Ryle. Ja somme tider er man lige hurtig nok. Eller man bliver snydt af sin hjerne!

Resten af aftenen viste jeg, på flere opfordringer, billeder fra min USA rejse og inden vi gik i seng havde vi et kig på stjernehimlen. Det fører altid til, at store spørgsmål stilles, uden at de kan besvares særlig præcist. Men stjernehimlen er flot når, man ser den uden det forstyrrende menneskeskabte lys.

Onsdag den 27

Agger_6Efter vi havde forladt Vesterhavsgården kørte vi syd på igen, – mod Agger Tange. Tæt ved Agger by stod der 5 Mørkbuget Knortegås, som vi stoppede for at se. Mens vi kiggede på dem, dukkede en flok på 15 Skægmejser op over rørskoven. De var i luften et par gange. Turen gik derefter med færgen over Limfjorden til Harboør Tange. Ud for Ceminova kiggede vi ind over Plet enge. Fuglemæssigt var det de samme arter vi så på Agger Tange, men med et velplaceret fugleskjul, kom vi tættere på fuglene. Vi var også en tur ude ved Danmarks berømte høfde, – no 46. Det førte til en snak om kystsikring i landet, om det er godt eller skid?. Samtidig fouragerede en enkelt Lomvie ud for, og et par Suler, samt Edderfugle, trak forbi ganske tæt på kysten.

I bunden af Plet enge, tæt ved Harboør by fik en ung Havørn igen bevægelse i flokken af svømmefugle. Flere udfald mod flokken førte dog ikke til bytte og ørnen trak sydpå igen. Vi sluttede af med en kop kaffe og fik næsten spist op af kagerne i Langør, inden vi deltes i to retninger, syd, eller nord om, hjem. Det var billettøren på færgen over Thyborøn kanal, som havde denne udprægede dialekt, der inspirerede mig til overskriften. Det er skønt at høre den ren.

Se artsliste for turen her.

Tekst: Poul Erik Sperling og Svend Erik Mikkelsen
Foto: Svend Erik Mikkelsen