Trist resultat for de ynglende Kongeørne i Nordjylland

De nordjyske Kongeørne har haft et ry for at være stabilt produktive gennem alle år, siden de første gang ynglede i Nordjylland (og Danmark) for snart tyve år siden. Dette har de desværre ikke levet op til i år med en nærmest katastrofal sæson.
Foruden enlige fugle består bestanden af fire par. Årets status for hvert af disse gennemgås kort herunder.
Kongeørneparret i Store VildmoseDet nye ynglepar i Store Vildmose, der første gang ynglede i 2016, byggede ny rede, men ret tidligt blev det klart, at de ikke fik held med ynglen i år.
I Hals Nørreskov hvor kongeørneparret har ynglet siden 2007, så det længe lovende ud med en rugende fugl og megen aktivitet omkring reden, men i begyndelsen af juni opgav fuglene, uden at unger har været set.
I Høstemark Skov, hvor fuglene nu er omkring 20 år gamle tegnede det også lovende tidligt på sæsonen, men ved kontrol omkring månedsskiftet maj/juni var også denne rede forladt.
I Tofte Skov har vi i år haft den enlige hun fra det ”gamle” par samt de to ørne i det nye par, der etablerede sig i skoven i 2016. Parret havde bygget en rede i det tidlige forår, som blev lokaliseret i begyndelsen af marts. Redeområdet blev derefter ”fredet” men siden holdt under overvågning på stor afstand. Ved kontrolbesøg ved månedsskiftet maj/juni viste det sig desværre, at også denne rede var forladt.
Kongeørn Lille Vildmose på grenFælles for alle par er, at de sandsynligvis alle har lagt æg. Skaller er fundet i og under flere reder, ligesom et helt æg blev fundet i Tofte Skov. At et nyt par ikke har held det første år, er ganske normalt. Normalt er det også, at et næsten nyt par springer over efter det første år. Til gengæld er det ganske overraskende, at de to gamle par (Høstemark og Hals Nørreskov) svigter. Årsagerne kan være flere – prædation af fx mår er kendt (TV-Havørnene), men vejret i klækningsperioden i april var i år særdeles koldt, hvilket også kan spille ind. Hos den lille bestand i Skåne på ni par ser det helle ikke godt ud. Her tegner det til, at 2-3 par får et tilsvarende antal unger (medd. Kenneth Bengtsson, SkOF). Måske kan den voksende bestand af Havørne også spille ind der!
Konklusionen er altså, at der for første gang i de atten år, der er gået siden de første kongeørneunger kom på vingerne i 1999 i Tofte Skov, ikke kommer nye unger ud at flyve i år i Danmark.
Et lille plus i ørne-regnskabet er dog, at de nu to havørnepar indenfor DOFNords område klarer sig godt med unger i både Tofte Skov og hos et nyetableret par nær Ulvedybet.

Tekst: Tscherning Clausen og Hans Christophersen
Fotos: Jan E. Andersen og Brian C. Skræm