Rold Skov gruppens tur til Mulbjerge 5. maj

Mulbjerge1Lørdag den 5. maj var DOF Rold Skov Gruppen atter på fugletur, og denne gang var det Jens Vinge, som havde bestluttet, hvor turen skulle gå hen. Og naturligvis, kan man vel næsten sige, skulle vi til Mulbjerge, som ligger i Jens’ pastorat i han civile job ved Aalborg kommune som Skov- og Landskabsingeniør.

Jens startede ud med at fortælle lidt om området og ruten, som startede ud fra P-pladsen og nordpå ad skræntplatuaet og derefter ned på strandengen, som bød på Regnspove og Bynkefugl.

Mulbjerge er et helt fantastisk og unikt stykke natur. Stejle bakker (bjerge) med de smukkeste udsigter langt omkring. Fede gamle træer, hvor Træløberen og spætterne kan frouragere, og Mulbjerge4fuglene kan finde redehuller og masser af insekter. Hvilken tur! Solen skinnede smukt, og hurtigt var vi nød til at tage jakkerne af.

Turen ender ved Panorama udsigten på Mulbjerg top, hvor der var en fantastisk udsigt udover Lille Vildmose og op/ned ad kysten. Dagen bød også på de stor rovfulge, Kongeørn, Havørn og Rød Glente. Og også Musvåge, Spurvehøg, Lærkefalk, Tårnfalk og Dværgfalk fik vi at se.

En Skarv var ved at tage livet af Anders Horsten, da han et ganske kort øjeblik forvekslede ung skarv med en sort stork. Ja, ja, hvad hjerte er fyldt af …… Men skuffelsen var så stor, at Anders måtte lægge sig ned.

Mulbjerge5Glæden kom dog hurtigt tilbage, da han opdagede, at han var omgivet af Kobjælder og Plettet Kongepen. Lige med et forvanlede en flok ornitologer sig til botanikere. Mulbjerg top, som for år tilbage havde været drevet landbrugsjord kan nu fremvise skønne planter som Engelsk Græs, Forglemmigej, Smalbladet Vejbred, Alm. + Plettet Kongepen, Kornet Stenbræk, Nikkende Kobjælde, Opret Kobjælde, Duftende Guldaks, Tofrøet Vikke, Markfrytle, Pimpinelle, Alm. Enghavre, Vårgæslinge blomst, Sandstar, Håret Høgeurt og Blåhat.

Fugle, som også blev set på turen: Trane. Munk. Grønirisk. Stillits. Grønspætte. Tornsanger. Landsvale. Mursejler. Ravn. Musvit. Bogfinke. Gransanger. Blåmejse. Løvsanger. Skovpiber. Engpiber. Rødstjert.

Mulbjerge6Det var en rigtig delig tur i Mulbjergene. Tak til Jens Vinge, fordi han foreslog, at Rold Skov Gruppen skulle en tur til havet i øst.

Gruppens næste tur står Lilli Christoffersen for, og du kan finde flere oplysninger under ”ture” på Dofnord.dk om denne tur.

Tekst: Gitte Holm
Foto: Alex Pedersen og Gitte Holm

Mulbjerge2Mulbjerge3