Ringmærkning af fugle.

Svartbag med Sort ringJeg har det sidst årstid fotograferet ringmærkede måger på havnene i det nordjyske. Frederikshavn, Strandby, Skagen og Hirtshals.

Når den første er fundet og fotograferet bliver det lidt sjovt, at finde og fotografere de næste måger.

Er der mon nye måger i dag……

 

 

 

Svartbag med Sort ring

 

 

Sort ring med hvide tal og bogstaver.

Svartbag JU017 Ringmærket på Bergkilen, Mandal, Vest-Agder, Norge 26. juni 2015. Genfundet på Hirtshals Havn 20. juli 2018.

 

Jeg troede at mågerne var ret stedfaste, men det viser sig ganske uvidenskabeligt, at de kan være ret forfløjne.

Jeg har foto af måger som er ringmærket på øerne omkring Hirsholmene, øerne ved Nordre Rønner ved Læsø.

Danske måger kan også være ringmærket andre steder end de nævnte.

Jeg har mange foto af måger som er ringmærket i det sydlige Norge. Det ser ud som om at der er mange kolonier af måger i Syd Norge. Mange flyver til Danmark.

Nogle måger flyver langt.

En enkelt Svartbag som er ringmærket i Sverige i nærheden af Stockholm. Den 6. juni 2015 (rød ring med hvide tal og bogstaver) som er genfundet på Strandby Havn 2 gange i 2017. Det kunne være sjovt at få at vide hvilken rute den har brugt.

En enkel Sølvmåge med Gul ring som er ringmærket på Hirsholmene 24. juni 2015 og genfundet 18. september 2017 på Strandby Havn.

En enkelt Sølvmåge som er ringmærket på Åland, Finland 5. juli 2017. Genfundet på Hirtshals Havn som død 17. oktober 2017. Den havde en metal ringen om det ene ben som kunne identificere den. Ved at aflæse koden tal og skrift. Indmeldes via mail til Statens Naturhistoriske Museum, efter nogle dage kommer der svar i en mail om hvor og hvornår den er ringmærket.Svartbag med farveringSvartbag med farvering

 

 

 

 

 

 

 Svartbag med farvering

JT134 er ringmærket på Søndre Skjælholmen, Nesodden, Akershus & Oslo, Norge den 5. juli 2016. Genfundet på Hirtshals havn 20. juli 2018

JT134 har været vidt omkring.

Den er genfundet 30. og 31. juli 2016 i Norge flyver derefter til Uggerby strand. Her genfindes JT134 d. 13. september 2016.

Og igen i en periode fra 14. januar 2017 til 5.april 2017 forskellige steder i Holland. Tilbage til Hirtshals Havn i en periode fra 25. juli 2017 til 12.oktober 2017. Tilbage til Holland i perioden fra 2.november 2017 til 1.april 2018. Herefter er den genfundet på Hirtshals Havn i perioden fra 9.juni til 20. juli 2018.

At fotografere måger kan også være et studie i fjerdragter.

Fjerdragten og farver på næbbet er meget forskellig gennem de første ca. 4 år.

Den første vinter er fuglen meget brun og spraglet. Næbbet er ensfarvet sort.

Fuglen er ca. et halvt år gammel.

Den anden vinter er brystet blevet mere hvidt og næbbet er blevet lyst inderst og der er sort spids.

Fuglen er ca. halvandet år gammel.

Den tredje vinter er fuglen blevet sort på ryggen og vingerne begynder at blive sorte. Næbbet er blevet lysere og der er en sort plet.

Fuglen er ca. to et halvt år gammel.

Den fjerde vinter har fuglen antaget den sorte og hvide fjerdragt som en voksen fugl. Næbbet er blevet gult med en rød plet.

Fuglen er ca. tre et halvt år gammel.

Der er samme fjerdragtskift for alle måger. Der kan være andre kendetegn som ikke er beskrevet, men som kan være med til at vise alderen på fuglen.

Fugle Mortensen

Ringmærkning af fugle blev opfundet af Hans Christian Cornelius Mortensen. ”Fugle-Mortensen” Født i 1856.

Han var meget interesseret i fugle, men undre sig over hvor fuglene var om vinteren.

Han havde måske hørt historien om at, svalerne var på bunden af søerne om vinteren.

”Fugle-Mortensen” startede i 1899 med at ringmærke fugle. Han fandt på at sætte en let aluminiumsring på fuglenes ben når han havde fanget den. Ringen forsynede han med nummer og adresse. Så kunne folk som havde fundet en af ”Fugle-Mortensens” fugle give besked om hvor og hvornår de havde set fuglen.

”Fugle-Mortensen” beskrev hver eneste fugl. Art, køn, fjerdragt og alder. Inden de igen blev sluppet fri.

Ringmærkning er vigtig til videnskabelig brug. Det bruges til at kortlægge fuglenes træk ruter. Fra vinteropholdssted til yngleplads om foråret.

Til at følge fuglens ynglesucces eller for at følge om bestanden af bestemte fugle er i fremgang eller tilbagegang.

Globus som viser. Globale Trækfugleruter.Globus som viser. Globale Trækfugleruter.

 

 

 

 

 

 

 

Ringmærkning kan også give informationer om levested, hvilke territorier fuglene er i. Det kan også give et svar på hvorfor gamle fugle dør.

Ringmærkning kan måske også give informationer om global opvarmning. Trækker fuglene til Afrika, Sydeuropa eller hvor de nu trækker hen om vinteren eller bliver de i nærområderne.

Ændre træktiden sig om foråret eller om returtrækket. Kommer fuglene tidligere om foråret eller kommer de senere om efteråret.

Der er lovmæssige regler for ringmærkning af vildtlevende fugle i Danmark. Som forvaltes under ”Lov om jagt og vildtforvaltning.”

Der er regler for hvordan mærkning må finde sted. Danmarks Miljøundersøgelse og Zoologisk Museum har bemyndigelse til selv eller ved udpegning af tredje person at fange og ringmærke fugle.

Der er forskellige måder at ringmærke fugle.

– GPS sender som bruges til store fugle som Ørne. Senderen monteres på fuglen ved hjælp af en sele som fastgøres til vingerne.

Nu kan fuglen følges. Hvor opholder den sig og hvor længe. Det er en sikker og hurtig måde af få data på.

– En lille metalring som bruges til alle fugle.

På ringen er der en række tal og bogstaver som i koder fortæller hvor, hvornår og hvilket land som har stået for ringmærkningen af fuglen.

– Der bruges desuden større farve ringe. Her er det også en kode med tal og bogstaver.

Farve ringen sættes enten om halsen (Svaner og Gæs) eller på benet.

– Lyslogger er en tredje måde at mærke fugle på som bruges til de mindste fugle. Det er en sender som registre hvor fuglen er når der er solskin. Lysloggeren kan aflæses når og hvis fuglen genfanges i et net.

Hvis du finder en ringmærket fugl vil Danmarks Ringmærkningscentral gerne have besked.

Skriv til: ringing@snm.ku.dk

Ringmærkernes værktøj. Her måles vingen, farver og striber beskrives

 

 

 

 

 

 

Ringmærkernes værktøj. Her måles vingen, farver og striber beskrives. Fældning af fjer kan give et svar på alder.

Fuglen vejes og der tages måske blodprøve.

RødhalsRødhals

 

 

 

 

 

 

 

Vil du vide mere om ringmærkning af fugle kunne et besøg på Trækfugle Center Skagen ”Det Grå Fyr” være en god ide.

Her kan man mod betaling komme med en ringmærker ud til et fangstnet og se hvordan ringmærkningen foregår.

Kilde: om ”Fugle-Mortensen” Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Kilde: Om data for ringmærkede fugle. Norsk hjemmeside under Stavanger Naturhistoriske Museum.

Kilde: Beskrivelse af fjerdragt. Fugle i Felten.

Kilde: Om regler for ringmærkning. Hjemmesiden ”Dyrlægevagten”

Tekst og foto. Aase Jensen