Referat – Fuglenes Dag I Høstemark Skov, søndag den 28. maj

SkovsangerGad vide hvor mange gange vi har afholdt fuglenes dag med en morgentur i Høstemark Skov. Det er noget over 20. At det er blevet til en tradition fremgår af de mange gengangere blandt de fremmødte, blandt andet Willy Jørgensen, der noterer antallet af arter og deltagere, i år 43 morgenfriske fugleinteresserede. 32 arter blev noteret, mest bemærkelsesværdig var syv syngende Skovsangere alle hørt fra stierne. Hvor mange har så ikke været i skoven totalt. I de mange år jeg har færdedes i skoven, har jeg ikke oplevet noget lignende. Vi var inde ved sortspættehullerne, men ingen spætte (eller Huldue) reagerede, da vi strøg en gren op ad stammen. Sådan narrer man en Sortspætte til at tro, at der er en mår på vej. Vejret var perfekt, vi nåede lige ud af skoven, da der faldt nogle få regndråber.

Tekst: Thorkild Lund
Foto: Brian C. Skræm