Nye fuglebøger til biblioteket 2017/18.

Nye Bøger 2017Så er der købt nye bøger til vores bibliotek, og jeg vil her fortælle om nogle af dem.

Af monografier har vi fået to nye, den ene om alle krage- og skadefugle i hele verden med flotte farvetavler.

Den anden er om alle verdens spætter og det er en fotoguide med flere fotos af hver spætteart, samt udbredelseskort. Den først artsgruppe er vendehals, der jo hører til spætterne og er en meget lille gruppe, for der er kun vores egen vendehals, der er udbredt i hele Europa og helt over til Koreahalvøen. Den anden er Rødstrubet Vendehals, der findes i Afrika.

Og til dem der efter atlas vil gøre mere ved ynglefugle, har vi købt BTO’s Field Guide to Monitoring Nests.

Heri er alt om hver arts reder, æg og unger, samt metoder til at registrere dem.

Da vi jo nu har Elge i Vildmosen, har vi også købt en bog om Elge: King of the Forest.

Skal I ud og rejse er der også mange nye ting: Vi har nu Gosneys Finding birds guide bøger til: South France, South Finland, Estonia og Extremandura.

Af field guides har vi fået nye til Korea og til Chiles fugle. Til Sverige har vi Svealands bäste fågellokaler, det er området nord for søerne og op til Dalarne med masser af gode oversigtskort. En anden bog giver en grundig omtale af Getterröns fugle, det er et område lige udenfor Varberg, hvor færgen fra Grenå lægger til.

Endelig er der Birdwatching guide to Oman, og Grossbill guides til Spanish Pyrenees, samt Mallorca Birding Map med 75 lokaliteter indtegnet.

Og husk I kan låne alle bøgerne i en måned eller to af gangen.

Vi har åbent hver første onsdag i måneden (-juli), dog først den 1o. januar i 2018.

Vi ønsker alle et godt nytår, og håber at se mange af jer på vores onsdage 2018.

Tekst; Poul Erik Sperling