Nu genskabes Birkesø i Lille Vildmose – Indvielse 6. december 2017

MøllesøEndelig, endelig er det en realitet. Birkesø er i færd med at blive genskabt, og det bliver fejret med en indvielse onsdag den 6. december. Alle er velkomne, mødestedet er Lille Vildmosecentret klokken 10. Rådmand Hans Henrik Henriksen markerer indvielsen med at sætte sig i gravemaskinen og flytte et læs jord, skovrider Bent Egede og Jakob Palsgaard fra Aage V. Jensens Naturfond vil fortælle om søens betydning og historien bag genskabelsen.

Birkesø blev afvandet så tidligt som i 1760’erne, sammen med de tre øvrige søer i den centrale Vildmose. I 1991 var jeg til det første møde på skovridergården i Skørping om genetableringen af Birkesø. Hvorfor der så skulle gå 26 år inden det er blevet til virkelighed er en lang historie, som pladsen her ikke tillader at bringe, men der har i den grad været mange knaster undervejs, som skulle overvindes.

Møllesø1Søen bliver på 130 ha, altså noget større end den nærliggende Tofte Sø. Ved Nordøstsiden er der opført en udsigtsispavillon. Den er udstyret med translucent glas, der tillader, at vi kan se ud på fuglene, men at de til gengæld ikke kan se os. Ret ud for pavillonen bliver der etableret nogle øer bl.a. til ynglefuglene. På Fugleøerne vil der blive opsat et kamera, som sender billeder ind på en skærm i pavillonen. For at undgå, at der vokser en mur af tagrør op ved øerne, bliver søen uddybet på østsiden samtidig med, at der bliver lagt sten ud på vestsidden for at hindre erosion. Bagvæggen i pavillonen er et stort panorama med alle de fuglearter, vi forventer tager søen i besiddelse. Tegningerne er udført af Jens Frimer.

Arbejdet med at etablere søen blev påbegyndt her i efteråret samtidig med at de første grøfter blev lukket, så nu er store områder af den fremtidige sø allerede vanddækkede og Krikænder, Pibeænder, Gråænder, Hjejler, Viber, Grågæs og Sangsvaner har kvitteret med at optræde i overvældende mængder.

Den nye sø bliver et hotspot for fugle i Nordjylland. Følg med hjemmesiden og se, hvad der bliver af formidling fra den nye pavillon.

Tekst: Thorkild Lund
Foto: Arne Kiis