Nordjyske ornitologer begejstrede ved udsigten til nyt naturområde

GrønspætteTorsdag kunne Den Danske Naturfond offentliggøre, at man har købt 450 ha af Hammer Bakker. Visionen er et sammenhængende naturområde på mere end 1000 ha, hvor nåleplantager med tiden skal udvikles til løvskove, heder og græsland

Fremtiden for fugle og fuglekiggere i Nordjylland er lige blevet lidt bedre. For med Den Danske Naturfonds opkøb af 450 ha plantage i Hammer Bakker, er der taget et markant skridt i retningen mod at udvikle et vildere og mere dynamisk naturområde tæt ved Aalborg. Sammen med Aalborg Kommune og Dansk Botanisk Forening ejer fonden nu over 715 ha, og på sigt er målet at skabe et sammenhængende naturområde på mindst 1000 ha.

Udsigten til et mosaiklandskab med græssende dyr, gamle løvskove, moser, heder og græsland er rent guf for fuglekiggere, og derfor hilser DOF Nordjylland det nye naturområde varmt velkommen:

Rødrygget Tornskade”Det er en fantastisk nyhed, at Den Danske Naturfond nu er på banen og vil skabe stor natur i Nordjylland”, siger lokalafdelingens formand, Peter Kristensen.

”Vi ved, at fuglene kvitterer hurtigt, når vi lader naturen klare sig selv. Det kunne en gruppe nordjyske ornitologer konstatere så sent som for 14 dage siden ved et besøg i Müritz Nationalpark nord for Berlin. Her har man afsat store arealer til vild natur, og det vrimler med fugle! Vi kan få noget af det samme herhjemme, hvis viljen er der.”

I det fremtidige naturområde vil besøgende formentlig kunne opleve spændende og sjældne fugle som grønspætte, rødrygget tornskade, natravn og den sjældne vendehals, som alle trives med kombinationen af gammel skov og lysåbne, tørre naturarealer. Og Peter Kristensen er overbevist om, at Hammer Bakker på sigt vil udvikle sig til en top fuglelokalitet:

”I Nordjylland er vi allerede i dag begunstiget af en række af Danmarks bedste fuglelokaliteter, netop fordi man har disponeret store arealer til natur. Det gælder bl.a. områder som Lille Vildmose og Vejlerne, der ejes af Aage V. Jensen Naturfond, og som hører til helt i toppen på listen over fuglelokaliteter i Danmark. Jeg er sikker på, at Hammer Bakker på sigt vil udvikle sig til et lige så spændende og besøgt fugleområde”, slutter han.

Tekst: Anders Horsten
Foto: Brian Skræm