Nok en tur i regn og blæst – En Gråmejsetur

Elge i Lille VildmosePå mange af sidste års gråmejseture kunne vi tage i naturen i godt vejr, så ofte, at vi tillod os at prale lidt af det. Det gør vi så ikke i år, for på årets næstsidste tur var det igen en tur i regn og blæst. Men pyt med det. Gråmejse-folket er sejlivet og pylrede ikke over det. 27 kvinder og mænd mødte op for at deltage.

Turen gik denne gang til Lille Vildmose tirsdag den 14. november. Mødestedet var Vildmosecenteret. Poul Erik bød velkommen og overlod derefter styringen til en af Vildmosens bedste kendere, Thorkild Lund, som næsten bor og lever sin pensionisttilværelse i Lille Vildmose. Man er nu så langt i projektet, at i starten af december begynder Birkesø at gendannes.

En af dagens fugleattraktioner var at se Sædgæssene, som er ankommet til området. Lille vildmose er et vinterkerneområde for arten (Skovsædgåsen). Overvågning af arten foregår i et samarbejde med en Hollandsk forsker, som indfanger og ringmærker fuglene og sætter en gps’er på enkelte fugle for at kunne følge deres færden. Det er spændende forskning, som giver ny viden om fuglenes liv.

Der gøres holdtInden vi tog ud i felten, blev den vigtige formiddagskaffe indtaget i kaffestuen ved centeret. Det var i dejligt læ for den vedvarende regn og kolde vind. Men så var vi også klar til at tage en tørn med vejret. Vi startede med at køre op ad Møllesøvej. Her var der ikke meget at se, og det var svært at bruge kikkerter og teleskoper i regnen. Der lå dog en lille flok gæs ude på engene, men det var svært at se tegningerne på dem. På Hegnsvej kom der lidt gang i adrenalinen hos flere deltagere. En flok på 6 Elge (halvdelen af Danmarks bestand ) stod synligt og lavede naturpleje, som de er bestilt til. De lod sig ikke forstyrre særlig meget af en flok fuglekiggere. Ellers var der en del andefugle i de vandfyldte baner, og en enkelt rovfugl dukkede op i det grå. Var det Kongeørnen, som trodsede vejret? Nej, – det var ikke vejr for den i dag! Det var Fjeldvågen som ikke lader sig kue af dansk regn og blæst. Den har nok været ude i det, der var værre.

Vi nåede efterhånden frem til Brandtårnet i mosen. Udsigten var begrænset, men Skægmejserne lod sig dog høre lige neden for tårnet. Turen fortsatte derefter ned af Grønvej. I bil nr 2, i en 10 bilers kortege, fik man øje på Stor Tornskade. Alle bagvedliggende biler stoppede, og alle mand skyndte sig ud af bilerne, for at se, og i nogle tilfælde fotografere, fuglen i modlys. Solen var nemlig brudt frem, og regnen var nu kun i småbyger med sol ind imellem. Længere fremme af Grønvej stod en Sølvhejre på engene, og flere Tårnfalke jagede over engene sammen med enkelte Musvåger og et par Blå Kærhøge.

SædgæsLige som i Hirtshals i sidste måned, var en dejlig behagelighed, at kunne komme ind og spise sin madpakke. Vi benyttede os af kaffestue på centeret en gang mere. Derefter kørte vi mod Tofte sø. Vi havde et stop ved p. pladsen Vildmosevej, hvor der er udsigt over den kommende Birkesø. På den endnu vandfrie søbund stod en del Viber og Hjejler. Vi fortsatte mod Toftesø-tårnet. I starten oplevedes stedet meget fugletomt, men så er der tid til at samtale om forskellige emner. Så skete der alligevel noget i luften og hen over vandoverfladen som vi stod der og samtalede. Igen en fouragerende Blå Kærhøg, Canadagæs som kom flyvende ind i søen, en lille gruppe Sangsvaner ligeså, samt Pibeænder der dukkede op over østlig ende.

Tiden nærmede sig til at slutte af for i dag. Men ikke uden at vi fik en lille finale af en flok Sjaggere og et mejsetog der trak langsomt forbi i birketræerne. Det bestod af Musvit, Blåmejse, Sumpmejse, Fuglekonge og Halemejser. Med dem: Tak for i dag!

Tekst: Poul Erik Sperling og Svend Erik Mikkelsen
Foto: Svend Erik Mikkelsen