Mariager Fjord i solskin 20. marts 2018

MariagerEndelig havde vi gråmejser igen en tur i solskinsvejr, hvor vi ville besøge nogle af kildeløbene ved Mariager Fjord. Det var nogle utrolige flotte landskabstyper, vi kom igennem. Jeg tror at mange af de 32 deltagere vil vende tilbage hertil senere på året. Den anden turleder Tscherning var desværre syg, og Svend Erik var på skitur, så jeg havde en vikar med, nemlig Vagn Freundlich, der hjalp med at fortælle om fuglene.

Vi startede med at køre ned til Hjerritsdal Mølle. Her gik vi igennem en flot smeltevandsdal ned til Valsgård Bæk, hvor møllen ligger. Mølledammen og et flot sideløb er restaureret i 2017, det er lavet for at fiskene kan komme videre op i kildeløbet forbi mølledammen.

På grund af vinteren i marts måned var dammen frosset til, men vi så en flot Bjergvipstjert han, der gik og spejlede sig i isen. Vi gik et stykke videre ned langs bækken igennem en smuk dal. Her var man startet på en rydning af bævreasp og sitkagran på vestsiden af dalen, så enebærbuskene og græsset kunne komme frem igen.

MariagerVi sluttede hernede med kaffepause og ”en lille en” i anledning af Erlands fødselsdag.

Vi kørte så videre til kysten ved Bramslev Bakker – dog var der 4 biler, der sammen med Anni skulle på en ekstra udflugt. På vej ned gennem bakkerne var der en formidabel udsigt over Fjorden og bakkekysten. Fra P-pladsen ved kysten gik vi en lang tur langs kysten ud til udløbet af Valsgård Bæk og et stykke op langs den.

Vi så ikke så mange fugle, selv om fjorden var nogenlunde isfri, men vi kom igen igennem et rigtigt flot landskab. Da vi kom tilbage til P-pladsen og skulle have madpakkerne frem, blev vi hilst velkommen af en Grønspætte. Middagspausen blev afsluttet med kage til kaffen fra Aase.

MariagerVi kørte videre til turens sidste lokalitet: Kielstrup sø. Her var der også en flot tur op igennem skoven og ned til fjorden. Søen var frosset til på nær en lille våge. Vi gik en tur ind i skoven langs med søen, hvor vi så en del skarver i yngledragt med den hvide lårplet, men der var ikke meget aktivitet ved rederne i kolonien.

På turen holdt en træløber en flot opvisning på en enlig rødgran, og jeg tror alle fik set den, selv om der var det sædvanlige, nu er den fremme i venstre side, nej nu er den bag på stammen o.s.v.

På et tidspunkt så vi også 3 musvåger, der var ved at skrue sig op over skoven.

Det blev rigtig flot tur i godt vejr og godt selskab på en kold martsdag.

Tekst og foto: Poul Erik Sperling.