Hvor er fuglene?

Der er fugle overalt. Det er dog kun, hvis interessen er der, at man ser og hører fuglene. Det er først når du sætter fokus på fuglene, at du ser deres farver, størrelse, flugt og særlige kendetegn. Lydene træder også tydeligere frem, når du har indstillet ørerne til at opfange deres sang, kald, advarsler, raslen under hækken, og plaskelyde når de bader i en vandpyt eller i dit fuglebad.
.
Du har mulighed for at åbne en verden af oplevelser, hvis du lukker dig selv indenfor. Men vær opmærksom på, at dette sandsynligvis er vanedannende, og vil følge dig resten af livet.

Hvordan finder jeg dem?
I villahaverne er der mange fugle. Opsæt et foderbræt i haven, hvis du har en sådan. Bor du i lejlighed, så sæt et bræt op, der er indrettet til at sidde direkte på et vindue. Som sagt er et fuglebad også et fint fugletrækplaster.
Alle grønne områder i byerne er som skabt til fugle og deres aktiviteter. Tag en foldeud stol og en termokande med, og sæt dig i en lækrog i den nærmeste park eller grønne område. Giv dig meget god tid – når fuglene har vænnet sig til din stille tilstedeværelse, så øger de aktiviteterne.

Går du i skoven så find de lyse pletter, især der hvor der er løv eller blandingsskov. En skovbund med delvis nedbrudte træer tiltrækker insekter, og insekter er lig med mad til fugle.

Generelt er fuglene der, hvor de nemmest kan finde føde. Det er ofte i forbindelse med vand, så følgende lokaliteter er også sikre steder at finde fugle: Moser, søer, våde enge, kyster, rørskove o.l.

Vil du se efter nogle bestemte arter, så kig i en fuglebog, og find deres levesteder.

DOF Nordjylland har her på hjemmesiden beskrevet en del gode fuglesteder. Og vil du se hvilke fugle, der er set og hvor de er set, så tjek DOFbasen. Tryk på Nordjylland på Danmarkskortet.

Fugleårets højdepunkter.
Der er mange fugle og fuglearter i yngleperioden fra maj til juli – i denne periode synges og fødesamles der mest. Fuglene er meget aktive og derfor mere synlige og hørbare.

Fugle på træk følger ofte kystlinjer, da de helst undgår træk over åbent hav. De ender derfor på spidsen af landtanger, inden de beslutter sig for at trække det uundgåelige stræk over vand. Skagen og Hirtshals områderne er derfor meget fine steder at besøge i trækperioden fra april til juni.

Om efteråret er det en god idé at opsøge de østvendte kyster, som f.eks. området fra Stensnæs til Als Odde. Særligt Aså, Gerå og Normandshage er fremragende. Men også de 2 Vildmoser samt Limfjordsområdet med bl.a. Vejlerne og Ulvedybet er fine steder at besøge.