Fugletur – forberedelse

Forberedelse er en god handling.
Forberedelse til fugleturen øger chancen for et godt udbytte. Se på nettet og interesser dig for, hvad du kan håbe på at se på den valgte lokalitet og den værende årstid. Kig i din fuglebog og se efter specielle kendetegn ved de aktuelle fugle. Jo tiere du ser en bestemt fugl i naturen eller fuglebogen, jo hurtigere lærer du at genkende den.

Fuglelyde – sang, advarsler, kald og lyde under flyvning.
Fuglenes lyde er meget ofte det bedste hjælpemiddel til at artsbestemme dem. En gærdesmutte der sidder 2 meter fra dig, men gemt i det tætte krat, den ser du sjældent, men på stemmen genkendes den let. En knopsvane kendes på vingesuset når den flyver, til gengæld siger den ikke så meget. Sangsvanen skræpper op konstant, men selve flugten er langt mere lydløs.

Hvis du ønsker at lære fuglelyde, så søg på nettet, biblioteket eller efter Apps. Der findes mange hjælpemidler til formålet. Det tager år, at blive god til mange fuglelyde. Men glæden ved at kende de 10-20 mest hørte er stor, og det klarer du let på et års tid.