Fugletur – endelig derude

Hvornår på året og dagen?
Fugleaktiviteten er størst først på dagen. Lyset sætter fuglene i gang med sang og fødesøgning. Midt på dagen skal der bruges tid på hvile og smukkesering i form af fjerpudsning. Aktiviteterne øges igen sidst på dagen, hvor sulten igen skal stilles. I perioden med unger, er forældrefuglenes fødesøgningen stærkest, og synligheden derfor også størst.

Når du vil på fugletur, så vælg lokalitet efter årstiden. Find det område der aktuelt huser de fugle, som du gerne vil se, og gå/kør ud og kig på området.

Vejrets betydning.
Dage med klart, solrigt vejr øger altid udbyttet på en tur. Let vind og medlys (du har solen i ryggen) løfter betingelserne til det bedst mulige.
Gråvejr og modlys giver dårligst fuglekiggerforhold. Kontrasterne bliver mindre og farverne kan være svære at bestemme. Drop ikke fugleturen, men sæt forventningerne lidt lavere, og bliv glædeligt overrasket, når solen pludselig bryder igennem.

Vær flere og se mere.
2 par øjne ser mere end 1, og 5 par ser mere end 2 osv. Betingelsen er dog, at alle melder ud, når og hvad de ser. Som nybegynder er det en stor fordel at være flere, da du nu har hjælp til straksartsbestemmelser på holdet af fuglekiggere.

Meld ud, når du tror eller ved, at du har set en bestemt fugl. Du får straks af- eller bekræftet, om din vurdering var rigtig. Var dit gæt forkert, får du således straks hjælp til at komme videre. Der er ingen, der hverken vinder eller benytter håneretten i en sådan sammenhæng. Alle er glade for at hjælpe.

Tag med på organiserede fugleture, her kan du lære meget. Du finder dem her på hjemmesiden eller landsdækkende på DOFs hjemmeside. På disse ture kan du være heldig at møde andre nybegyndere, og der er måske basis for nogle flere fælles ture. Mange venskaber er begyndt på denne måde.

Tålmodighed er en dyd og forsigtighed er påkrævet.
Fuglene ser som regel dig, før du ser dem. Fuglen er fløjet, og du fik ikke observeret andet end nogle advarselsfløjt!

Tilvend dig følgende “unaturlige” adfærd: Ti stille eller tal meget dæmpet, gå stille, langsomt og uden “hovsa” bevægelser. Find evt. en god observationspost og sæt dig ned. Efter 20-30 minutter er du accepteret, og du får nu set både fugle og dyr tættere på. Du er nemlig ikke længere farlig. Du er usynlig eller opfattes som en stille og ufarlig “ting” i naturen.

Fugletårne og -skjul er til for at blive brugt, da fuglene er vænnet til disse og deres besøgende. Den gamle “4-hjulede” er faktisk også et godt fugleskjul. I Lille Vildmose kan du opleve bilens gode skjulegenskaber. Du kommer tæt på, så længe du er i bilen, men hvis en dør åbnes, så smutter fuglene. Fugle i åbent landskab kan man prøve at nærme sig langsomt ved at gå i siksak – aldrig direkte – hen i mod dem.

Hvor tæt på kan man komme?
Fuglene letter, når du kommer for tæt på. De enkelte fuglearter har egne faresignaler og forskellige “du er for tæt på” grænser. Hvis du lærer dig disse signaler, ved du hvornår du skal stoppe. Signalerne kan være almindelig uro, halsstrækning, kald og vingebevægelser. Når du ser signalerne kan du trække dig lidt tilbage, og så i ro og mag studere de opdagede fugle.

Hvordan bestemmes fuglene?
Jo mindre fugle, jo kortere tid ser du dem. En havesanger eller en spætmejse ses som regel kun i korte glimt. Hvordan bestemmer man så arten?
Start med hoved og næb. Næbet fortæller som regel noget om, hvilken føde fuglen lever af – er det et insektnæb, et kernenæb, et vadefuglenæb, et andenæb eller et rovfuglenæb. Hovedform og farver fortæller meget om hvilken fugl det drejer sig om. Derefter kigger du på hale, kropsform, ben, gump, vinger og vingebånd. Flugt- og flyvemønster, samt silhuet og adfærd, fortæller også meget, hvis fuglen giver dig tid til at se dette. Hvornår på året er der tale om, i hvilket område/biotop er fuglen set ? Nu har du sandsynligvis noteret så mange oplysninger, at din fuglebog eller app, hjælper med resten, når du kommer hjem.

Hjemme i lænestolen.
Nu er det tiden at finde dagens notater frem, og overføre dem til din personlige liste, læse mere om de sete fugle i fuglebogen, og høre på deres sang på it-enheden. Fugleinteresse er en omfangsrig hobby, der er nye input hver dag, og jo mere du øver dig, jo dygtigere bliver du til artsbestemmelser. Inden længe får du lyst til at indberette dine observationer i DOFbasen.