Bøger, som hjælper dig

Fugle i feltenFugle i felten. Lars Svensson et. al.
De danske fuglekiggeres foretrukne felthåndbog. Bogen omfatter alle de fuglearter, der kan ses i Danmark, det øvrige Europa, Nordafrika og store dele af Mellemøsten. Det er et standardværk for såvel nybegynderen som den erfarne fugleinteresserede.

I tekst og farveplancher gives udførlige artsbeskrivelser med:
* forskelle på hanner og hunner
* forskelle i årstidens dragter
* kendetegn for fuglens forskellige aldre
* tegninger af fuglen
* pile og korte tekster på plancherne, så man hurtigt kan finde de vigtigste kendetegn
* udbredelseskort

Fugle i felten regnes for en af verdens bedste felthåndbøger om fugle. Den er skrevet, illustreret, oversat og bearbejdet af fire ansete feltornitologer. For den fugleinteresserede er bogen en lige så vigtig ledsager som kikkerten.

Fugle felthåndbogenFugle Felthåndbogen. Lars Gejl
Fugle Felthåndbogen er en fotografisk guide til bestemmelse af samtlige ynglefugle samt over 100 sjældne træk- og strejfgæster. I alt 415 arter.

Bogen er skrevet til både begynderen og den mere erfarne “feltbisse”. Teksten beskrive den enkelte fugls “jizz”, fuglens helhedsindtryk, som oftest er det det, fuglen bestemmes på i flugt og silhuet.

Over 1100 farve fotos, opdaterede udbredelseskort og ikke mindst QR-koder med over 340 fuglestemmer.

Specialbøger:

I Nordjylland har vi noget af det bedste landskab til rovfugle og kystfugle. Derfor et par forslag til specialbøger.

Rovfugle i feltenRovfugle i felten. Klaus Malling Olsen og Carl Christian Tofte
Simpelthen den bedste bog til bestemmelse af rovfugle til både begynderen og feltbissen.
Pædagogisk opbygget og med fantastiske illustrationer. Omhandler de 39 arter af rovfugle, der kan ses i Europa. Grundig tekst om genkendelse af fuglene i naturen, udbredelse og biologi. Mere end 400 illustrationer af voksne og unge fugle i flugt og siddende, samt dragtvariationer. Speciel plancher med rovfugle man nemt kan forveksle med hinanden.

Fugle ved kystenFugle ved kysten. Lars Gejl og Ger Meesters
Lille let og handy guide, som beskriver de ynglefugle og trækgæster, som man kan se ved kysten i de skandinaviske lande. 161 fuglearter beskrives, 84 arters stemmer, som kan hentes via QR koder. Hvis man vil rådyrke vadefugle, så har Lars Gejl også udgivet bogen Europas Vadefugle. En helt fantastisk bog både i tekst og billeder. Men det er ikke en bog du kan tage med i felten, dertil er den alt for stor og tung.

Nordjyllands Fugle 2016Nordjyllands Fugle. Årsskrift
I Nordjylland er vi så heldige, at vi har vores eget årsskrift om fugle. Et meget dygtigt redaktionshold, observatører og skribenter står bag dette i Danmark enestående arbejde. Et typisk årsskrift er på ca. 160 sider, hvoraf ca. 50 sider er spændende artikler og 100 sider er artsgennemgang – hvordan gik det med en bestemt art i det pågældende år, hvad var specielt, hvor blev de set, sammenligninger i forhold til andre år og så videre? Det hele er garneret med en masse dejlige fotos. Bliv medlem af foreningen Nordjyllands fugle, så får du den tilsendt årligt. Se mere om Nordjyllands Fugle på foreningens hjemmeside. Ældre årgange kan læses i pdf-format på hjemmesiden.