Kold men fuglerig tur til Vilsted Sø 10. april 2018

GrågåsPå en råkold (7 grader) og blæsende dag var der kun 15 deltagere til turen, der dog viste sig at blive en rigtig fuglerig tur.

Vi startede fra Ranum ud mod nordsiden af søen, for her var der nogenlunde læ, og vi havde ikke gået længe, før vi hørte en rørdrum pauke. Det var en overraskelse, da den normalt ikke ses ved søen.

Længere fremme fik vi øje på 5 Blisgæs i blandt Grågæs på bakken overfor os. Pludselig blev der rav i gæssene, da en gammel Havørn kom forbi tæt på kysten, hvor vi stod. Da der atter var faldet ro over gemytterne kom to ravne og lavede en fin flyveopvisning for os.

Vi vendte nu om og gik tilbage til bilerne efter formiddagskaffen Her så nogle af de forreste en Blåhals og en Skægmejse.

Ved P-pladsen i Ranum er der en shelterplads + et lille muret hus med toiletter og et stort opholdsrum med bænke og borde. Her gav vi os god tid til formiddagskaffen. Det var rart at komme indenfor. Her var en folder og gode kort over området og toilettet var til glæde for de trængende, især kvinderne. Vi mænd kan normalt nøjes med at blotte en mindre del af kroppen i den stærke blæst.

HavørneVi kørte videre ned til den nye bro over midten af søen fra Ranumsiden. Her var en strid blæst, så vi kørte hurtigt videre. En Sanglærke sang forårskåd for os og især Hvin- Trold- og Pibeænder fouragerede i søen.

Næste stop var den sydlige P-plads. Her valgte vi at gå en tur ind i skoven, Lunden, for at gå lidt i læ og fordi vi havde Bertel Baungaard (journalist fra Nordjyske, har ejet skoven i 34 år) med på turen. Det var en flot skov med mange lysninger. Gærdesmutterne sang sammen med enkelte mejser mens finker og drosler især rastede og fouragerede. Sikkert for at tanke op til rejsen videre nordpå. Vi fik også et par overraskelser. Først løb en ræv over vejen foran os, og så kom en Fiskeørn lavt hen over en lysning i skoven, et rigtig flot syn.

Fra skovkanten så vi igen Havørnene, da der nu var to gamle fugle, der først jagede hver for sig, men senere fløj rundt sammen.

Fugletårn, Vilsted SøHerefter kørte vi ud til det store tårn i midten af området hvor der stod 600 Bramgæs. Der var læ på vestsiden i tårnet, så vi klumpede os godt sammen, mens vi spiste madpakkerne. De to Havørne havde sat sig sammen i toppen af et stort træ, dog ret langt væk fra os. I søen gemte ænderne sig typisk i kanten af sivene i læ for vinden.

Vi sluttede af ved engene syd for Vilsted, her så vi to arter mere på denne tur, Stor Skallesluger og et par Knarænder.

Det var en kold tur, men alligevel med mange arter og gode oplevelse med ørnene.

Tekst: Sved Erik Mikkelsen og Poul Erik Sperling.
Foto: Erland Jensen og Svend Erik Mikkelsen.