I Skindbjerglund og Klepholm med Rold Skov Gruppen 2. juni 2018

FuglepigerneLørdag den 2. juni kl. 05.00 stod Lilli Christoffersen i spidsen for 6 friske kvinder og en rask mand, som var klar til at spotte fugle, først i det spændende Skindbjerglund og bagefter i Skørpingholme, og selv om vi helt klart manglede de mest kyndige ornitologer fra vores gruppe, så var vi alligevel kyndige nok til at kunne artsbestemme en række fugle, også kun ved sangen. Det var vi faktisk ret stolte af.

Skindbjerglund, som hører under statsskoven i Rold Skov, er delvis fredet skov og en del af et internationalt naturbeskyttelsesområde, Natura2000. Skoven indeholder nemlig rester af egeskov, som i middelalderen udgjorde Rold Skov. Biodiversiteten i denne fantastiske skov må være høj dels pga. træernes høje alder, men også fordi skovbunden afgræsset af kreaturer. Dette miks af væltede og udgåede træer Gitte Pia Lilli Ellen Berith Helenei skovbunde, flere forskellige træsorter og kreatuernes kokasser, ved man, vil give mange forskellige insekter, som igen danner fødegrundlag for mange fugle. Vi fik registreret Fasan ,Huldue, Ringdue, Sanglærke, Hvid Vipstjert, Rødhals, Sangdrossel, Munk, Gransanger, Musvit, Spætmejse, Gråkrage, Bogfinke og Bomlærke. Bomlærken sad på skiltet ned til Skindbjerglund for ligesom at tage godt i mod os.

Herefter kørte vi videre til Skørpingholme. Her kunne Lilli fortælle, at der var lavet nye faciliteter på Klepholm med shelterplads osv. Så det gik vi ud til. Det område er lige som Skindbjerglund også et besøg værd. Skøn afvekslende natur som gemte på spændende fugle. Og nogle, som gruppen ikke normalt ser, når vi bevæger os rundt inde i Rold Skov. Her kan nævnes Engpiper og Rørspurv. På vejen ud til Klepholm gik vi Skindbjerglund og Klepholmpå en gyngende bro over Lindenborg å, videre over en skøn skøn blomstereng. Her var et hav af gøgeurt en fryd for øjet.

Nu havde maverne knurret en tid, og madpakkerne blev fundet frem. Det var også på tide, for gruppen var efterhånden værre at høre på end en gymnasieklasse, konstaterede dagen turleder. På en skåning med udsigt til Lindenborg å nød vi madpakken, kaffen og ikke mindst solen. Vi blev enige om, at det var godt, at vi startede kl. 5, ellers havde der været for varmt og dermed ingen fugle.

På denne del af turen blev registreret Skarv, Fasan, Gøg, Stor Flagspætte, Landsvale, Engpiber, Hvid Vipstjert, Tornsanger, Havesanger, Munk, Løvsanger, Ravn, Gulspurv og Rørspurv.

Natursti KlepholmStor tak til Lilli fordi hun viste os to skønne områder. Gruppen var enige om, at her skal vi bestemt forbi igen. Og det vil vi da også opfordre andre til.

Gruppens næste tur er planlagt til den 4. august kl. 7.00. Her er det Søren Bøgh, som har planlagt en tur til Kielstrup Sø og Lundshøj. Se mere på http://dofnord.dk/ture-og-moder/

Tekst: Gitte Holm
Foto: Axel Pedersen og Gitte Holm

 

 

RørsangerRørspurv han (2)