Gråmejsetur til Vendsyssels østkyst 18. januar 2018

Østkyst 1Ved Hals Kirke var vi samlet 20 deltagere kl. 09.30 til årets første Gråmejsetur.
Vi kørte først til Limfjordens udmunding, hvor der bl.a. blev set de første Lysbuget Knortegæs, omkring 100 Gråænder, Ederfugl 120, Sortand 80 og nogle Hvinænder. Herefter kørte vi til nærliggende Nordmandshage, hvor der rastede omkring 100 Lysbuget Knortegæs, hvoraf en del kunne ses på ret kort afstand. Her var desuden Canadagås 4, Gravand 10 og Strandskade 15.

Vi kørte nu nordpå ad kystvejen til Hou Havn, hvor vi holdt vores kaffepause, og hvorfra der blev set Sortand 80, Strandskade 25, Sandløber 6 samt Rødben 12. Sidstnævnte tilhører formentlig den islandske race. Turens næste stop var ved Gerå Strandenge, hvor vi havde aftalt at mødes med lokalkendte Hans Christophersen. Hans fortalte først lidt om denne betydelige østkystlokalitet, inden vi bevægede os ud ad ”Borgmestermolen”. Tidligere på dagen havde der rastet en stort antal forskellige gæs og svaner, men de var nu fløjet til deres fourageringssteder. Vi så dog enkelte Sang- og Pibesvaner, Gravand 22, et par Spidsænder, en Spurvehøg og en Blå Kærhøg samt Strandskade 20, Alm. Ryle 30 og Stor Regnspove 5. Lidt nord for Gerå gik vi en tur i håbet om at se nogle Laplandsværlinger. Det havde vi dog ikke held med, men det gav lidt varme i kroppen og især fødder, så det var i grunden ikke så galt.

Østkyst 2Nu havde vi for længst passeret normal frokosttid, så vi hastede videre til Aså Havn, hvor vi nød vores frokost og kaffe. Her blev der blot set Gravand 10, Gråand 300, Strandskade 5, Stor Regnspove 5 og Rødben 14.
Vi forlod nu kystområdet og kørte til Bolle Enge, hvor vi havde forventning om at træffe en del gæs og svaner. Allerede da vi nærmede os kunne vi se de første store flokke af Canadagæs på vej retur til østkysten for at raste for natten. Endnu stod der Sangsvane 1100, Canadagås 2000 og Kortnæbbet Gås 200. Vi så desuden Blå Kærhøg 1, Musvåge 2, Ringdue 250, Sjagger 40 og Stillits 130.

Vi sluttede herefter turen, der var foregået i rimeligt vejr, og kørte hver til sit.

Tekst: Poul Erik Sperling og Tscherning Clausen.
Foto:  Poul Erik Sperling.