Gråmejsetur til Vejlerne og Bulbjerg 8. juni 2018

BulbjergForårets sidste fugletur gik, med 23 deltagere og et utrolig dejligt og meget varmt sommervejr, til de nordøstlige lokaliteter i Vejlerne og Bulbjerg.
Mødestedet var besøgscentre på Bygholm Dæmningen. Herfra blev der, mens der blev nydt kaffe m.m., bl.a. set en Havørn, Traner 5, Skestorke 4, Stor kobbersneppe 3, mange Grågæs og en Bramgås, der åbenbart ikke kom med, da forårstrækket gik nordpå. Næste mål var Kraptårnet i den nordøstlige del af Bygholm Engen. Fra stien ud til tårnet kunne der bl.a. høres Kærsanger, Gulbug og Skovpiber. Fra tårnet var der ikke meget at se, idet engen var helt tørlagt, men vi havde dog Rørhøg, Gul vipstjert, Trane 5 samt syngende Rørspurve og Rørsangere.
Turen gik nu videre til Han Vejle og Kogleaks (Kærup Holme). Ved Han Vejle er attraktionen som regel Sortterner, Skægmejser og Rørdrum, som det også lykkedes at se. Desuden hørtes der Bulbjerg1Vandrikser og forskellige sangere, ligesom der blev set et par Musvåger og Rørhøg. Her blev der også holdt frokostpause ved borde og bænke ude i rørskoven. Ved Kogleaks blev der også set Sortterner samt Toppet lappedykkere, en Sølvhejre, Skestork 3, Rørhøg 2, Troldænder, Taffelænder og mange Blishøns.
Dagens sidste mål var Bulbjerg, som vi besøgte for første gang. Der er desværre ikke længere mulighed for at betragte klinten fra havsiden, men vi måtte nøjes med et mindre udsnit fra stranden vest for klinten. Der var naturligvis de forventede Rider, som endnu var i gang med at ruge på de smalle redehylder. Ude i havet og på resterne af Skarreklit rastede der en del Ederfugle – alle hanner – og enkelte Skarver. Længere ude lå der flokke af Sortænder og en enkelt Sule trak forbi. Desuden nogle få Digesvaler og en mulig Markpiber.

Bulbjerg2Zello
På de næste Gråmejserture vil vi benytte en ny walkie talkies apps til mobiltelefonerne, der hedder Zello.
Den gør at vi kan anvende mobilen som walkie talkie kommunikation mellem bilerne, når vi kører, og har også den fordel, at hvis man ikke hører beskeden ordentligt, kan den afspilles igen.

For at bruge den, skal I lade Jer registrere i Zello og tilmelde jer gruppen Gråmejsernord.
Du finder en manual til download og installation af Zello her.

Tekst og Foto: Poul Erik Sperling og Tscherning Clausen