Gråmejsetur til Vejlerne – 16. august

Vejlerne-2017_1Første tur i andet halvår 2017 gik til Vejlerne. Vi var heldige med at have fundet en dag med sol og tørvejr mellem to dage med regn og blæst og at være sammen med 24 fugleglade deltagere, som samledes ved besøgscentret på Bygholm dæmningen.

Det blev en dag, hvor de hvide hejrer og Skestorkene dominerede. De første – fire Sølvhejrer – kunne skimtes oppe i den nordlige del af Bygholm Engen. Her sås også to Traner. I mere ”menneskelig” afstand rastede der en Vandrefalk, en mindre flok Skestorke og mange Grågæs. Ved Bygholm Vestsø blev der fundet den Odinshane, som var blevet rapporteret dagen før. Den var ret aktiv og svær at holde styr på, men en art der ikke ses så ofte. Derefter krydsede alle deltagere den trafikerede vej for at tage et kig på rastende fugle ved Pytodde. Her blev dagens andet ”hit” fundet, nemlig en Silkehejre der gik Vejlerne-2017_2omkring og fangede småfisk. Her var der desuden Stor Regnspove 18, Canadagås 3 og Skestork 9.

Vi kørte nu videre til fugletårnet ved Tømmerby Fjord, hvor der blev set en Sølvhejre, to Mudderklirer, Rørhøg og Musvåge. Ved borde og bænke på P-pladsen blev der så spist frokost og set fire Ravne flyve lige over os da frokosten var overstået.

Næste stop var Arup Vejle, hvor der rastede 50-60 Skestorke ude på øen Melsig. Her blev også set to Rørhøge og igen masser af Grågæs. En gæstedeltager gjorde pludselig opmærksom på et dyr, der sprang omkring i det høje græs nedenfor skjulet. Det blev hurtigt klart, at der var tale om en Husmår. Det var en fin oplevelse og overraskende at se dette nataktive dyr midt på dagen.

Vejlerne-2017_4Sidste mål for turen var tårnene ved Kogleaks (Kærup Holme) og Lund Fjord skjulet. Ved Kogleaks så vi igen Sølvhejrer, en 4-5 stk., samt hørt og set Skægmejser i korte glimt. Et par fouragerende Fiskeørne tiltrak naturligvis en del opmærksomhed her. Ved Lund Fjord der er kendt for en stor bestand af Skægmejser, blev der desværre blot hørt enkelte samt hørt en Vandrikse. Her var der igen Fiskeørne i luften, dog sandsynligvis de samme som vi så ved Kogleaks.

Her sluttede så en dejlig fugletur i selskab med hyggelige Gråmejser.

Tekst: Tscherning Clausen
Fotos: Poul Erik Sperling og Børge Søndergård